Hankkeen tiedot

NimiHitsaustuotantoketjun tehokkuuden ja laadun parantaminen
Aloituspäivä1.11.2010
Lopetuspäivä28.2.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Alonen
KuvausHitNetWork -projektissa rakennetaan toimintamalli hitsaavan tuotannon tehokkuuden ja laadun parantamiseen liiketoimintaverkostoissa, keskittyen yksittäisiin toimintoihin.

Tavoitteeseen pääsemiseksi täytyy selvittää tuotantoketjun osatoimintojen parantamisen keinot. Eritystarkastelun kohteena ovat uudet hitsausprosessit, suurlujuusteräkset, alumiinit ja vaihtoehtomateriaalit, automaation ja mekanisoinnin optimointi, ergonomia ja työterveys/turvallisuus sekä laadunhallinta.

Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä Lappeenrannan Teknisen Yliopiston HitNetGlobal -projektin kanssa.
KehittämistarveHitNetWork on osa HitNet -hanketta, jonka tavoitteena on hitsaavan teollisuuden hankintatoimen ja toimitusketjun tehostaminen. HitNet jakaantuu kahteen osakokonaisuuteen:

HitNetWork (Savonia): "Hitsaustoimintaketjun tehokkuuden ja laadun parantaminen".
HitNetGlobal (Lappeenrannan Tekninen Yliopisto): "Hitsaavan verkoston hankintatoimen kehittäminen"

ToimenpiteetEnsin kartoitetaan kunkin verkoston hankintaketjun toimintapa ja täsmennetään erityistarkastelukohteet. Tarkastelussa sovelletaan J.R. Barckhoffin Total Welding Management (TWM) -matriisirakennetta merkittävimpien kehityskohteiden paikallistamiseksi.

Kun kunkin yrityksen kehityskohteet ja vaatimukset verkoston toiminnan parantamiseksi on selvillä, asetetaan kehittämiskohteet toteutusjärjestykseen ja niitä aletaan toteuttaa.

TuloksetProjektin tuloksena syntyy työkalu verkostoyritysten hitsaustoimintojen arviointiin ja kehittämiseen. Lisäksi parannetaan hitsaavan tuotantoverkoston kustannustehokkuutta.

Vuoden 2012 loppuun mennessä kehityskohteet ovat olleet pääosin yksittäisiä toimenpiteitä verkostoyrityksissä. Tällä hetkellä vuorossa on tiedon levitys verkostoihin mutta kehitystyötä jatketaan vielä joidenkin yksittäisten yritysten osalta.

Savonian opiskelijat osallistuvat aktiivisesti tutkimustyöhön ja menossa on mm. metallurgian tutkimustyö joka toteutetaan pääosin opiskelijavoimin.
Projektissa on tehty tähän mennessä myös kuusi opinnäytetyötä tutkimusaiheisiin liittyen.

Lisäksi valmisteilla on suunnittelijan opas jonka tarkoituksena on helpottaa uusien suunnittelijoiden työtä.
KumppanitHankkeessa on mukana kolme yritysverkostoa joissa päätoimijoina ovat Junttan, Normet ja Ponsse.
Mukana olevat yritykset päähankkijoiden lisäksi: Brandente Oy, Stera Technologies Oy, Metalliset Eesti As, Paakkilan Konepaja, Ratesteel Oy.
RahoittajaTekes EAKR