Hankkeen tiedot

NimiLantalogistiikka
Aloituspäivä29.6.2015
Lopetuspäivä30.6.2019
www-sivuthttp://lantalogistiikka.savonia.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPasi Eskelinen
KuvausHanke selvittää peltoviljelykokeissa keinoja sadontuotannon kasvattamiseen hyödyntämällä karjanlannan ravinteita, vähentämällä tiivistymistä ja selvittämällä multauksen juuristovaikutukset nurmikasvustolle. Separointi- ja biokaasukoseissa selvitetään logistiikan tehostamisen, energiantuotannon kannattavuuden ja uusien laiteratkaisujen hankinnan kannattavuuden edellytyksiä.
Kuivikekokeissa selvitetään eläinten hyvinvoinnin edellytyksiä uusilla teknisillä ratkaisuilla.
laskentamallien ja laskureiden avulla voidaan perustella investointien kannattavuuksia ja selvittää uusia vaihtoehtoja karjanlannan siirrolle, varastoinnille ja ravinteiden hyödyntämiselle.
KehittämistarveLantalogistiikka -hankkeen yleistavoitteina on selvittää, miten karjanlannan ravinteiden hyväksikäyttöä voidaan tehostaa ja lannansiirtokustannuksia alentaa. Hanke käsittelee lannansiirron vaikutuksia useilla tasoilla. Peltoviljelyn kehitystoimet kohdistuvat selvittävät maanpinnan tiivistymisen ja nurmen juuristovaurioiden merkitystä. separointiin ja biokaasuprosessiin liittyvät osa-alueet etsivät hyötynäkökohtia ravinteiden tehokkaampaan erotteluun raakalannasta, lannan siirto-, levitys- ja sijoitusmenetelmiin ja lannan vaihtoehtoisiin käyttötapoihin (kuivikkeena). Kasvavien karjatilojen suunnittelun tukemiseksi tarvitaan tietoa uusista ratkaisuista ja laskennan apuvälineistä. Jo valmiiden tiloilla käytössä olevien menetelmien julkistaminen tuo esille edulliset arkipäivän ratkaisut kaikkien tietoon.
ToimenpiteetHanke muodostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta:
1. Ratkaisuja lannankäytön haasteisiin – uutta tietoa koetoiminnalla
2. Yhteistyön ja urakoinnin mahdollisuudet
3. Tiedottaminen ja tiedon havainnollistaminen
4. Hankkeen koordinointi
Hankkeen koordinointi sekä tiedotusvastuu ovat Savonia-amk:lla. Luonnonvarakeskus vastaa pääosin toimenpidekokkonaisuus 1 koetoiminnasta. TPK 2:ssa savonia selvittää maatilojen yhteistyötilannetta ja kehittää lannan tehokkaampaa siirtologistiikkaa esittelevän laskurin. tpk 3 Savonian yhteistyökumppanina on YSAO ja keskeisin tehtävä on havaintokokeiden järjestäminen Iisalmessa YSAOn koetilalla maatalousyrittäjille.
TuloksetPeltoviljelyyn liittyvät tutkimusosiot mahdollistavat satotason kasvattamisen ja maan kasvukunnon säilyttämisen. Separointiin ja biokaasuntuotantoon liittyvät kokeet parantavat energiatehokkuutta, lisäävät logistiikan kannattavuutta ja tehostavat lannan hyötykäyttöä.
Laskentamallien ja laskurin avulla maatalousyritykset voivat suunnitella tehokkaampia lannanlevitysratkaisuja. Tulokset on mitattavissa työajan säästönä, kustannusten alenemisena ja kannattavuuden parantumisena.
Demokentän esittely rohkaisee uusien menetelmien käyttöönottoon ja havainnollistaa tuloksia. Viljelijöiden innovaatioiden julkistaminen tuo esille arkipäivän keksintöjä, joilla tilakohtaisia ratkaisuja voi parantaa edullisesti.
KumppanitHankkeen yhteistyökumppanit ovat Luonnonvarakeskus LUKE ja Ylä-Savon Ammattiopisto. Hankkeen tulokset on suunnattu maatalousyrittäjille, mutta tuloksista hyötyvät maatalouden liitännäiselinkeinot (Urakoitsijat) ja kauppa sekä maatalouskoneteollisuus. Suurelle yleisölle tulosten pitäisi näkyä lannan siirron vähenemisenä tieliikenteessä.
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020