Hankkeen tiedot

NimiGreenSavo
Aloituspäivä1.2.2012
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivuthttp://greensavo.wordpress.com/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTiina Kuosmanen
KuvausHankkeella on neljä keskeistä tavoitetta:
Parantaa kohderyhmän osaamista ympäristö- ja laatuasioiden (sis turvallisuuden) tietämyksessä.
Toteuttaa yrityksille heidän toimintoihinsa sopivat ympäristö- tai laatuohjelmat (sis turvallisuusvalmennukset).
Luoda palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen uusia ja innovatiivisia keinoja yritysten tuotekehittelyyn.
Osallistaa kohderyhmien palvelujen käyttäjät yritysten tuotekehittelyyn hyödyntäen ajanmukaista, uutta teknologiaa.
KehittämistarveProjektin avuflla parannetaan pohjoissavolaisten matkailukeskusten ja -keskittymien työntekijöiden osaamista ympäristö- ja laatuasioissa (sis. turvallisuus näkökulman) sekä palvelujen tuotteistamisessa hyödyntäen palvelumuotoilun keinoja.
ToimenpiteetHankkeen aikana toteutetut koulutukset:
Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden perusteet
Ympäristö- ja laatuvalmennukset
Turvallisuusasiakirja
Tuotekehittely palvelumuotoilun keinoin
Seminaarit teemoista: kestävä kehitys, ympäristö ja turvallisuus matkailussa, palvelumuotoilun hyödyntäminen matkailupalvelujen tuotekehittelyssä ja hankkeen loppuseminaari.
Workshopit ympäristö- ja turvallisuusasioista, palvelumuotoilunkeinosta sekä matkailupalvelujen tuotteistamiseen liittyvästä englanninkielisen tuotekuvauksen laatimisesta toteutetaan workshopit.
TuloksetHankkeessa mukana oleva kohderyhmä vahvistaa osaamistaan, saa tuotteilleen lisäarvoa niin koti- kuin kv-markkinoilla ja vaikuttaa positiivisesti alueen koko matkailuimagoon. Yhteistyöverkostojen tiivistyminen luo uusia tuotteita ja innovaatioita. Teknologian ja palvelumuotoilun hyödyntäminen tuotekehittelyssä tuo uusia näkökulmia palvelujen kehittämiseen ja pystytään selvittämään uusia, erilaisia asiakkaiden palvelupolkuja.
KumppanitPohjoissavolaiset matkailukeskukset ja matkailualan yritykset.
RahoittajaESR 2007-2013