Hankkeen tiedot

NimiPohjoissavolaisen materiaalitehokkaan kiertotalouden liiketoiminta
Aloituspäivä1.11.2015
Lopetuspäivä28.2.2018
www-sivuthttp://blogs.lut.fi/kilike/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetteri Heino
KuvausHankkeen päätavoite on synnyttää uutta liiketoimintaa kierrättämällä ja uusiokäyttämällä teollisessa toiminnassa syntyviä sivuvirtoja sekä jätteitä.

Tavoitteena on löytää ja kehittää uusia liiketaloudellisesti kannattavia sovelluksia kierra¨tysmateriaalien ka¨yto¨lle. Prosessoitavia materiaaleja voivat olla erilaiset teollisen toiminnan kuitu-, mineraali- ja muovipohjaiset sivuvirrat tai jo ja¨tteeksi luokitellut edella¨ kuvatun kaltaiset materiaalit, kuten rakennus- ja yhdyskuntaja¨tteet. Hankkeessa toteutuu merkitta¨va¨lla¨ tavalla va¨ha¨hiilisyyden periaate.

Lisäksi tavoitteena on luoda tyo¨skentelymalli, jossa yritysedustajat ideoivat ohjatusti saatavilla olevista kierra¨tysmateriaaleista uusia sovelluksia, jonka ja¨lkeen parhaista ideoista valmistetaan koekappaleet. Ideointiprosessin tulee olla mahdollisimman vuorovaikutteinen ja projektin tavoitteena onkin toteuttaa useita pera¨kka¨isia¨ ideasta demotuotteeksi -sessioita, jolloin edellisen kierroksen palaute toimii syo¨tteena¨ seuraavalle kierrokselle. Koekappaleiden valmistamisen menetelmia¨ ovat agglomerointi, ekstruusio seka¨ valu.

Oman tekemisen kautta ja vuorovaikutuksessa toisten yritysten kanssa yrityksille muodostuu nykyista¨ selkea¨mpi ka¨sitys mahdollisuuksista parantaa oman tuotannon sivuvirtojen ka¨ytto¨a¨ seka¨ tunnistaa uusia raaka-ainela¨hteita¨. Yritykset saavat ideoita ja ajatuksia uusien tuotteiden tekemiseen seka¨ uusien tuotantomenetelmien ka¨ytta¨misesta¨ omassa toiminnassa. Yritykset saavat uusia innovointityo¨kaluja seka¨ -malleja oman pa¨ivitta¨isen toiminnan parantamiseen.
Kehittämistarve
ToimenpiteetSavonian osatoteutus:
Työpaketissa tavoitteena on keskittyä polttoon kattiloille haitallisten jakeiden erotteluun, tuhkan muokkaamiseen sekä mahdollisesti testata teknologioita, jotka edistävät kiertotalousteeman kehittymistä. Lisäksi työpaketissa, voidaan tehdä selvityksiä, jotka edistävät em. tavoitteita.
Kattilalle haitallisten jakeiden erottelun osalta eritoten alumiini on ongelmallinen. Se on sinänsä hyödyllinen metalli, jolle on jo olemassa kierätysmetallimarkkinat. Ongelmana kuitenkin on, että päästessään kattilaan, se haittaa merkittävästi jätteenpolttoa (laitoksen käyttöongelmat) ja rajoittaa tuhkan muokkaamista (ks. seuraava kappale). Nykymenetelmillä alumiinia saadaan erotettua (pyörrevirtaerottimet), mutta erottelutapa ei ole läheskään riittävän tehokas.
Tuhkan muokkaamisen osalta noudatetaan fraasia, ”Toisen jäte on toisen raaka-aine”. Tuhkan hyödyntämisen osalta kysymys ei ole pelkästään, missä tuhkaa voisi hyödyntää, vaan minkälaista tuhkan pitäisi olla, jotta se olisi hyödynnettävissä. Tämän teeman osalta työpaketissa keskitytään vaikuttamaan tuhkan muodostumismäärään ja koostumukseen siten, että tuhka olisi paremmin hyödynnettävissä tulevaisuuden kiertotalousperusteisissa teknisissä esim. rakentamisen tuotteissa.
Näiden lisäksi työpaketin sisällä voidaan testata teknologioita sekä tehdä selvityksiä, jotka edesauttavat em. teemoja.
Kyseisissä teemoissa hyödynnetään Savonia-AMK:n Varkauden kampukselle rakennettua energiatutkimuskeskuksen laitteistoja ja polttoympäristöjä.
Tulokset
KumppanitHankkeen koordinoijana toimii Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat osatoteuttajia.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020