Hankkeen tiedot

NimiPK-yritykset innovaatioilla kasvuun - PIK, ESR
Aloituspäivä1.3.2011
Lopetuspäivä30.6.2013
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTuomo Eskelinen
KuvausHankkeen päämääränä on kasvuyrittäjyyden (innovaatioon perustuvaa kansainväliseen kasvuun tähtäävää yritystoimintaa) edellytysten parantaminen Pohjois-Savossa. Hankkeen tavoitteena on, että valikoituneempia ja edellytyksiltään parempia kasvuyritysaihioita hakeutuu määrätietoisesti ja ammattimai-sesti innovaatiojärjestelmämme olemassa oleviin palveluihin. Erityisesti hankkeessa kehitetään korkea-koulu-, tutkimus- ja oppilaitosverkoston roolia tässä tehtävässä osana alueellista innovaatiojärjestelmää.
KehittämistarveHankkeessa kehitetään korkeakoulu-, tutkimus- ja oppilaitosverkoston roolia osana alueellista innovaatiojärjestelmää. Tavoitteeseen pyritään koulutuksen ja osaamisen tason nousun kautta. Yhtäältä hanke parantaa kasvuyritysten tutkimus- ja korkeakouluyhteistyötä, toisaalta lisää korkeakoulu- ja tutkimuslähtöistä yrittäjyyttä ja tuo lisää pääomasijoituksia ja muuta kasvuyritysrahoitusta alueelle.
ToimenpiteetTavoitteeseen pyritään koulutuksen ja osaamisen tason nousun kautta. Yhtäältä hanke parantaa kasvuyritysten tutkimus- ja korkeakouluyhteistyötä, toisaalta se lisää korkeakoulu- ja tutkimuslähtöistä yrittäjyyttä ja tuo lisää pääomasijoituksia ja muuta kasvuyritysrahoitusta alueelle.
100 potentiaalista kasvu-yrittäjää haastatellaan, 30 yritystä toteuttaa kyvykkyysanalyysit (Imp3rove) tulkintoineen. 15 yritystä käy läpi kasvuohjelman, jossa haastavat innovaatiohankkeet ja osaamisen tason nousu ruokkivat toinen toisiaan. Koulutuksilla tuetaan osaamisen tason nousua niin yrityksille, opiskelijoille sekä oppi- ja tutkimuslaitosten henkilöstölle. Hankkeessa kehitetään uusi oppimisympäristö toimintamalleineen ja oppimissisältöineen alueen korkeakouluverkoston käyttöön. Lisäksi toteutetaan kasvuyrittäjyyttä edistävien toimijoiden muodostama keskustelu- ja toimintafoorumi, jonka tavoitteena on yhdessä löytää yritysten tarpeita vastaavat, parhaat kehittämismuodot.
Tulokset30 yritystä osallistuu kyvykkyysanalyysin tekemiseen Imp3rove- ja muilla menetelmillä. 15 yritystä käy läpi varsinaisen kasvuohjelman, jossa haastavat innovaatiohankkeet ja osaamisen tason nousu ruokkivat toinen toisiaan.

Hankkeen kautta tietoisuus kasvun edellytyksistä lisääntyy, osaamisen taso nousee, realistinen kasvuhalukkuus, määrätietoisuus ja ammattimaisuus kasvuun tähtäämisessä lisääntyvät.
Opetus kehittyy paremmin kasvuyrittäjyyttä tukevaksi: annetun ongelman ratkaisutaitojen lisäksi kyky havaita ja määritellä uusia kasvuyrittäjyyden mahdollistavia ongelmia ja puutteita paranee.
KumppanitHankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Hankkeen osatoteuttajat ovat Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Savon koulutuskuntayhtymä.

Hyödynsaajia ovat Pohjois-Savon yritykset, kunnat ja kaupungit, kehittämisyhtiöt, oppilaitosverkosto, sekä varsinainen kohderyhmä, jonka muodostavat potentiaaliset kasvuyritykset.
RahoittajaESR FLAT RATE