Hankkeen tiedot

NimiPyrolyysiöljyihin perustuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja arvioiminen
Aloituspäivä1.10.2015
Lopetuspäivä31.12.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJukka Huttunen
KuvausHankkeen tavoitteina on tuottaa yritysten tarvitsemaa uutta tietoa ja osaamista liittyen uusiutuvien pyrolyysiöljyjen
hyödyntämiseen energiantuotannossa, ml. pyrolyysiöljyjen käytettävyys, savukaasupäästöt ja päästöjen
puhdistinratkaisut. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa UEF:n ja Savonian polttoprosesseihin ja niiden päästöihin liittyvien kehitys- ja tutkimusympäristöjen toimintaa lisäämällä merkittävästi niiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä
yhteistoimintamuotoja, vahvistaen ympäristöjen kilpailukykyä, kansainvälistä tunnettavuutta ja valmiuksia tuottaa
yritysten ja yhteiskunnan tarvitsemia tutkimus- ja kehityspalveluja.
KehittämistarveItä-Suomeen on syntymässä merkittävää uusiutuviin bioöljyihin liittyvää liiketoimintaa. Bioöljyjen käytettävyydestä ja
päästöistä ei ole vielä riittävästi tietoa ja erityisesti pieniin kattilalaitoksiin, jotka ovat bioöljyjen pääasiallinen
käyttökohde, on yleisesti tarvetta kehittää kustannustehokkaita savukaasujen puhdistusmenetelmiä. Pohjois-Savossa
on kaksi merkittävää ja laitekannaltaan sekä osaamisen tasoltaan hyvin korkeatasoisia ilma- ja energia-alaan liittyvään tutkimus- ja kehitysympäristöä (UEF:n ILMARI ja Savonian Varkauden energiatekniikantutkimusympäristö), jotka tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia mm. polttoprosesseihin ja niiden päästöihin liittyviä asioita. Em.
ympäristöjä on kehitetty viime vuosina voimakkaasti ja mm. laitekantaa on lisätty merkittävästi molemmissa
toimipisteissä. Näiden ympäristöjen välillä ei tällä hetkellä kuitenkaan ole konkreettista yhteistyötä.
UEF:n on otettu yhteyttä useista yrityksistä ja kerrottu tarpeista selvittää uusien bioöljyjen käyttöön ja päästöihin
liittyviä asioita. Aiheeseen liittyen Varkauteen on juuri valmistunut koeympäristö, tietääksemme ainoana korkeakouluna Suomessa, joka mahdollistaa pyrolyysiöljyjen polttokokeet Lisäksi UEF:ssa on viime vuosina voimakkaasti vahvistettu laitteistoa liittyen savukaasupäästöjen mittaukseen ja analyysiin sekä päästöjen terveys- ja ympäristövaikutuksiin ja UEF on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut kansallisesti merkittävässä roolissa selvitettäessä suomalaisten pienkattiloiden ja pienpolttolaitteiden päästöjä, päästöjen terveysvaikutuksia sekä
vähennysmenetelmiä. Niinpä Savonian ja UEF:n yhteistyöllä voidaan vastata monipuolisesti bioöljyjen
hyödyntämiseen liittyviin tieto-, osaamis- ja kehitystarpeisiin.
ToimenpiteetHanke jakautuu kahteen päätehtävään:

1. Uusiutuviin pyrolyysiöljyihin perustuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja arviointi
1.1. Koeympäristön suunnittelu ja valmistelu pyrolyysiöljyn polttokoetoimintaan (Savonia)
1.2 Pyrolyysiöljyjen käytettävyys (Savonia)
1.3 Savukaasujen epäpuhtauksien ja päästöjen muodostuminen sekä niiden vaikutukset (UEF)
1.4 Uudenlaisen savukaasupesuritekniikan hyödynnettävyysselvitys pyrolyysiöljykattiloissa (UEF)
1.5 Tulosten arviointi ja suositukset (UEF)

2. Energia- ja ilma-alan tutkimusympäristöjen kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen

Tulokset
KumppanitHanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (koordinoija) ja Savonia-ammattikorkeakoulu.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020