Hankkeen tiedot

NimiHyvinvointikioski
Aloituspäivä1.12.2011
Lopetuspäivä31.12.2013
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEija Partanen-Kivinen
KuvausProjektin tavoitteet ovat:
1) Luoda matalan kynnyksen asiakaslähtöinen, asiakkaiden omaehtoista hyvinvointia ja terveyttä edistävä julkinen monipalvelupiste.
- Kuopiossa hyvinvointikioski toimii Terve Kuopio -kioskina ja jalkautuvana toimintana Terve Kuopio -tupaverkostossa
- Varkaudessa terveyskioskina
- Ylä-Savon Sote kuntayhtymän alueella liikkuvana terveyskioskina.
2) Edistää monialaista yhteistyötä eri hallinnon alojen, kolmannen sektorin toimijoiden, alueen oppilaitosten, Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa.
3) Vahvistaa ammattihenkilöiden osaamista kehittämällä asiakaslähtöistä ja terveyttä edistävää työotetta.
4) Kehittää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä neuvonnan toimintamalleja ja työmenetelmiä.
5) Parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kuntalaisille.
6) Hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa kehittämistyössä (mm. VireTori-toiminta)
KehittämistarveProjektilla haetaan keinoja siihen, että:
- Kuntalaiset aktivoituvat omaehtoiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
- Ongelmat tunnistetaan varhain ja tarjotaan varhaista tukea.
- Palveluja tarjotaan ns. matalan kynnyksen periaatteella eli julkisia palveluja tarjotaan lähellä asiakkaan
arkitoimintaympäristöä.
- Siirretään palvelujen painopistettä ennalta ehkäiseviin palveluihin ja näin vähennetään kuntatalouden
kustannuksia.
- Jo olemassa olevat ja projektissa kehitettävät hyvät käytännöt otetaan käyttöön Itä-Suomessa.
ToimenpiteetProjektin keskeisinä toimenpiteinä ovat:
1) Perustetaan monipalvelupiste (Terve Kuopio -kioski) kuopiolaiseen kauppakeskukseen tammikuussa 2012
2) Hyvinvointikioski -toimintamalli viedään osaksi kuopiolaisia asukastupia (Terve Kuopio tuvat) vuoden 2012 aikana. Vastaavaa mallia testataan myös Varkaudessa.
3) Varkaudessa perustetaan Hyvinvointi Varkaus -kioski kauppakeskukseen tammikuussa 2012
4) Ylä-Savossa hyvinvointikioski toteutuu liikkuvana palveluna ("terveyskärri") kuntakeskuksissa
5) Hyvinvointikioskin palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa vuosina 2012-2013
6) Toiminnasta kerätään jatkuvasti arviointitietoa, jota hyödynnetään ym. kehittämistyössä
7) Henkilöstön osaamista vahvistetaan yhteisellä koulutuksella
8) Toiminnasta tiedotetaan ja viestitään monipuolisesti eri kanavia hyödyntäen
9) Toiminnan jatkaminen ja vakiinnuttaminen hankkeen jälkeen arvioidaan kaikilla toiminta-alueilla
10) Toiminnasta kertyvät hyvät käytännöt hyödynnetään muissa kunnissa
TuloksetProjektin arvioidut tulokset ovat:
1) Peruspalvelujen monipalvelumalli: malli on hyödynnettävissä muiden kuntien käyttöön
2) Henkilöstön monialainen osaaminen vahvistuu
3) Erilaista tietoa monipalvelumallin toimivuudesta ja vaikutuksista
4) Yhteistyö vahvistuu eri toimijoiden kesken (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori)
5) Raportit, seurannat ja julkaisut
KumppanitProjektin varsinaiset kohderyhmät ovat:
- Pohjois-Savon alueella asuvat eri-ikäiset kuntalaiset
- palvelujen käyttäjät kotikunnasta riippumatta

Projektista hyötyvät myös kuntien sosiaali- ja terveysalan sekä muiden toimialojen henkilöstö, opiskelijat, johtajat ja luottamushenkilöstö.

Lisäksi projektista hyötyvät mukana olevat yhteistyökumppanit:
- Savonia-ammattikorkeakoulu
- Itä-Suomen yliopisto
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
- Pohjois-Savon sydänpiiri ry
- Pohjois-Savon Muistiluotsi
- Kuopion seudun hengitysyhdistys ry
- Kuopion seudun hengityssäätiö
- yksityiset palvelun tuottajat
- asukastuvat, terveystietotuvat
RahoittajaEAKR 2007-2013