Hankkeen tiedot

NimiP-S:n liitto, EAKR/UEF: Hammaslääketieteen tutkimus- ja oppimisympäriston varustaminen 2011-2013
Aloituspäivä1.1.2011
Lopetuspäivä31.12.2013
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKaarina Sirviö
KuvausProjektin tavoitteena on osaltaan rakentaa moderni ja vetovoimainen oppimis- ja tutkimusympäristö. Koulutusympäristön ansiosta lahjakkaat opiskelijat hakeutuvat Itä-Suomen yliopistoon korkeatasoisen oppimisympäristön ollessa tärkeä hakukriteeri. Korkeatasoisen tutkimusympäristön ansiosta hammaslääketieteen alalle hakeutuu tieteellisesti päteviä opettajia ja tutkijoita ja täten syntyy korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, joka on myös kansainvälisesti arvioituna laadukasta.
KehittämistarveItä-Suomi on kärsinyt hammaslääkäripulasta koulutuksen päättymisen (v. 1998) jälkeen. Vuonna 2007 OPM:n selvitysmies Risto-Pekka Happonen esitti koulutuksen palauttamista Itä-Suomen yliopistoon. Kun Itä-Suomen yliopisto sai tiedon koulutuksen uudelleen aloittamisesta, käynnistettiin sekä koulutuksen sisällön että tilojen ja varustamisen suunnittelu. Hankkeen tavoitteena on vastata koulutuksen käynnistämiseen tarvittavien tilojen kehittämistarpeeseen.
ToimenpiteetHankeessa toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteisen Taitopajan hankinnat sekä Itä-Suomen yliopiston Canthia-rakennukseen hammaslääketiedettä varten sanerattavien seminaaritilojen, henkilöhuoneiden, neuvottelu- ja sosiaalitilojen sekä tutkimuslaitteden hankinnat.
TuloksetTuloksena syntyy hammaslääketieteen opetusta varten uudet tilat ja moderni oppimisympäristö Canthia-rakennukseen Savilahden kampukselle. Taitopajan tilat ovat yhteiskäytössä Savonia-ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksen kanssa.
KumppanitHankekokonaisuuden kolme päätoimijaa ovat: Itä-Suomen yliopisto, joka vastaa hammaslääkärikoulutuksen prekliinisestä vaiheesta ja Taitopajatyöskentelystä sekä hammaslääketieteen opetussuunnitelmasta ja opetuksen laadusta, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, joka erikoissairaanhoitolain mukaisesti vastaa hammaslääketieteen koulutuksen kliinisestä hoitoharjoittelusta ja Savonia-ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa suuhygienistejä.Kohderyhmänä ovat:
1) Hammaslääketieteen opiskelijat ja suuhygienistiopiskelijat
2) Hammaslääketieteen opetus- ja tutkimushenkilöstö

Välillisesti hanke edistää ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuutta Itä-Suomen alueella ja edelleen yksittäisten asukkaiden suun terveydentilan parempaa kuntoa.
RahoittajaEAKR 2007-2013