Hankkeen tiedot

NimiP-S:n liitto, EAKR/ Kuopio Innovation: TYKKI - Tiedepuiston yrityskehityspalvelut kasvuhakuisille ja
Aloituspäivä1.1.2012
Lopetuspäivä30.9.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöRisto Kiuru
KuvausTYKKI -hankkeen tavoitteena on luoda yhteiset asiakaslähtöiset pysyvät yrityskehityspalvelut, joiden avulla kasvatetaan kasvupotentiaalia omaavien, innovatiivisten ideoiden esille tuomista, tehostetaan niiden jatkojalostamista ja kaupallista hyödyntämistä ja nopeutetaan alkuvaiheen kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan käynnistämistä ja kasvua.
KehittämistarveKasvupotentiaalia omaavien innovatiivisten liikeideoiden ja alkuvaiheen yritysten tueksi tarkoitetut yrityskehityspalvelut muodostuvat tällä hetkellä pitkälti yksittäisistä erillisistä palveluista, joita eri projektit ja toimijat tarjoavat. Asiakkaiden näkökulmasta palvelut näyttäytyvät pirstaleisina ja vaikeasti hahmotettavina.
ToimenpiteetSavonia-ammattikorkeakoulun tavoitteet ja roolit hankkeessa ovat kolmenlaisia: 1) kehittää ja toteuttaa
yhdessä muiden toimijoiden kanssa asiakasyrityksen näkökulmasta yhtenäistä palvelumalliaja palveluita,
2) tarjota omille opiskelijoilleen, henkilökunnalle sekä asiakkailleen liiketoiminnan kehittämiseen
tähtäävän hautomopalvelun ja 3) saada hautomoyrityksiltä haasteellisia työelämän kehittämistehtäviä
toteutettavaksi osana omaa opetus-ja muuta toimintaansa OIS-toimintamallin mukaisesti.
Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Savonia-ammattikorkeakoulun toiminta projektissa linkittyy Savonian yTiimiin, TULI-toimintaan sekä osaamiskeskittymiin.
TuloksetProjektissa kehitettävän yhteisen asiakaslähtöisen yrityskehityspalvelukokonaisuuden avulla kasvatetaan
kasvupotentiaalia omaavien, innovatiivisten ideoiden esille tuomista, tehostetaan niiden jatkojalostamista ja
kaupallista hyödyntämistä ja nopeutetaan alkuvaiheen kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan
käynnistämistäja kasvua. Hankkeen avulla vahvistetaan alueen innovaatiotoimintojaja osaamisrakenteitaja
lisätään alueen vetovoimaisuutta.
KumppanitProjektia koordinoi Kuopio Innovation Oy.
Kumppaneina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattkorkeakoulu.
RahoittajaEAKR 2007-2013