Hankkeen tiedot

NimiHyvinvointia elintarvikkeista
Aloituspäivä1.5.2015
Lopetuspäivä31.12.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAnssi Mähönen
KuvausPäätavoitteena on edistää yritysten liiketoiminnan kasvua, henkilöstömäärää ja kansainvälistymisen astetta
sekä minimoida hukkainvestointeja kehittämällä toiminnan järjestelmällisyyttä.

Osatavoitteet
- Kansainvälistymisen edistäminen: uusia elintarvikeyrityksiä kansainvälisille markkinoille, uusia kv-markkina-alueita jo kansainvälisesti toimiville yrityksille, maahanmuuttajien kohdemaatuntemuksen hyödyntäminen tuotetestauksessa ja markkinoinnissa
- Hyvinvointia edistävien tuotteiden lisääminen ja ravitsemussuositusten huomioiminen tuotekehityksessä, tutkimustiedon hyödyntäminen ja tuotekehitysprosessin hiominen, tuotekehityksen kautta uusia kansainvälisille
markkinoille soveltuvia tuotteita
- Tuotetiedon hallinta ja hyödyntäminen: prosessien hallinta ja tehokkuutta lisäävien järjestelmien käyttöönotto
- Tuotteisiin liittyvän markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
- Uusien elintarvikeyritysten syntyminen: elintarvikeyritysten perustamisen kynnyksen madaltaminen erkostoitumisen
avulla
- Osaamisen siirto ja yhteistyön lisääminen: tutkimuslaitosten, seudullisten kehittäjien ja yritysten sekä yritysten
keskinäisen verkostoitumisen lisääminen


KehittämistarveHanketta on valmisteltu osana Pohjois-Savon liiton elintarvikeaktivaattorin työtä yhteistyössä tutkimuslaitosten ja
kehittämisyhtiöiden kanssa. Hankkeen sisältöjä on suunniteltu yhdessä kohderyhmän eli elintarvikeyritysten kanssa.
Aikaisempien elintarvikealan kehittämistoimien tulokset ovat toiminnan pohjana ja aikaisemmin rahoitettujen kehittämisympäristöjen osaamista hyödynnetään ja edelleen kehitetään tässä hankkkeessa.
Kehittämistarpeena on yleisesti elintarvikeyritysten liiketoiminnan edellytysten, laadun ja kannattavuuden kasvattaminen Pohjois-Savossa.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020