Hankkeen tiedot

NimiWood Innovation Network (WIN) - Itäsuomalaisten puualan yritysten ja innovaatioverkoston uudistaminen
Aloituspäivä1.5.2015
Lopetuspäivä30.4.2018
www-sivuthttps://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/hankkeet/paattyneet/WIN-hanke.pdf
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKari Kuuspalo
KuvausWood Innovation Network (WIN) -projektin tavoitteena on
Itä-Suomen alueella toimivien kasvu-, kehitys- ja muutoshaluisten puualan yritysten sekä Itä-Suomen alueella toimivan puualan innovaatioverkoston uusiutuminen yhteistyön avulla ja markkinoiden edellyttämällä tavalla. Tavoitteen saavuttamiseksi ja kansainvälistymisen lisäämiseksi suositaan vähähiilisiä ratkaisuja.
KehittämistarveHankkeen tavoitteet ja sisältö perustuvat niihin tarpeisiin, jotka puuteollisuusalan pk-yritykset ovat ilmoittaneet vuonna 2014 tehdyn selvityksen pohjalta seuraavista yritysten kehitystarpeista ja kehityshaluista.
1. Kansainvälistymis- ja vientiosaamisen lisääminen ja uusien vientiasiakkuuksien tunnistaminen
2. Puurakentamisen erilaiset pilot-kohteet, tuotekehitys ja puuelementeistä rakentaminen
3. Strategiset TKI:n ja tuotannon kumppanuudet
4. Puuteollisuuden uusiutuminen.
Toimenpiteetprojektin kehittämistoimet ja hyödyt yrityksille:

PUUTUOTEALAN KANSAINVÄLISTYMIS- JA VIENTIOSAAMSIEN LISÄÄMINEN JA UUSIEN VIENTIASIAKKUUKSIEN HAKEMINEN
- Kohdemarkkinoihin tutustuminen mm. Norja, Iso-Britannia, Saksa sekä projektivienti kehittyneisiin maihin Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan
- Yrityksen kotimaan ja vientikaupan markkinointi ja myyntiosaamisen kehittäminen.
- Yrityksen kehitys- ja muutoshankkeen nopea ja tehokas sisällön määrittäminen uudella innosessio-menetelmällä
>> Toiminnasta vastaavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Savonlinnan yrityspalvelut Oy

PUUTUOTEALAN UUDET MAHDOLLISUUDET
- Uusien tuotantotapojen käyttöönotto: LEAN; tuottavuuden tehostaminen keskittymällä oleelliseen toimintaan
- Palveluliiketoiminnan kehittäminen
- Energia-, materiaali- ja logistiikkatehokkuutta parantavat toimintatavat
>> Toiminnasta vastaa Aluekehityssäätiö

PUURAKENTAMISEN EDISTÄMINEN
- Tuotekehitys ja puuelementeistä rakentaminen
- Puurakentamisen pilottikohteet
- LVL/CLT-levyn ja muiden uusien rakenteiden käyttöönoton ja liiketoiminnan edistäminen
>> Toiminnasta vastaavat Navitas Kehitys Oy ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

TKI-KLINIKKA
- Tuotekehitys ja muotoilu
- Uusien toiminta- ja tuotantomenetelmien käyttöönotto
- Uusien puutuotteiden jatkokehittäminen
- Puukomposiitit ja modifioidut puutuotteet
- Puualan uusien määräysten ja kansainvälisen
kärkiosaamisen levittäminen
- Materiaalien palokäyttäytymisen
testaus- ja asiantuntijapalvelut
- Lujuus- ja rasituskokeet tuotteille ja rakenteille
- Olosuhdetestaukset
- Liimaustutkimukset
- Pinnoitettujen tuotteiden testaus ja tuotekehitys
- Rakennus ja rakennetekninen suunnittelu
- Rakennusfysikaaliset palvelut
>> TKI-klinikkatoiminnasta vastaavat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Karelia-ammattikorkeakoulu

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,55 miljoonaa euroa.
Tulokset- Yrityksissä on kehitetty uutta vähähiilistä liiketoimintaa alueen tutkimus, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -palvelujen kanssa.
- Puutuoteyritykset ovat käynnistäneet merkittävästi uusia markkinoita varten työllisyyttä lisääviä kansainvälistymis- ja kasvuhankkeita.
- Yrityksissä on edistetty energiatehokkuutta ja tuottavuutta kehittämällä uusia vähähiilisiä tuotteita ja tuotantoa.
- Innovaatioverkoston yhteistyöllä on lisätty Itä-Suomen alueen ammattikorkeakoulujen TKI-palvelujen käyttöastetta ja vaikuttavuutta.
- Itäsuomalaiset kehitys- ja muutoshaluisimmat puualan pk-yritykset ja Itä-Suomen alueella toimiva puualan innovaatioverkosto ovat pystyneet uusiutumaan uuden yhteistyön avulla ja yritykset ovat aloittaneet työllisyyttä lisäävän kasvun vähähiilistä kehitystä ja kansainvälistymistä suosien.
KumppanitProjektin toteuttavat vuosina 2015-2017 yhteistyössä
Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Aluekehityssäätiö, Navitas Kehitys Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, Kehitysyhtiö SavoGrowOy sekä mukaan tulevat yritykset.

Projektia rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR), kunnat ja yritykset.
EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Pohjois-Savon liitto. Muut osarahoittajat ovat Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020