Hankkeen tiedot

NimiLaatua ja tunnettavuutta palveluihin
Aloituspäivä3.6.2015
Lopetuspäivä31.12.2016
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTomi Hyttinen
KuvausHankkeen tarkoituksena on Savonian tutkimus- ja testauspalvelujen tunnettavuuden, markkinoinnin ja myynnin kehittäminen. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on kehittää tutkimus- ja testauspalveluja ja niiden laadunhallinnan dokumentointia yhteisellä mallilla sekä hakea valituille palveluille akreditointeja. Myös palvelujen tarkempi tuotteistaminen ja profilointi asiakastarpeiden mukaisiksi on hankkeen ydintoimintaa. Hankkeen kautta haetaan yleisesti yhtenäisyyttä Savonian tutkimus- ja testauspalvelujen markkinointiin ja myyntiin sekä laatuun ja toteutukseen.

Hankkeen tavoitteita ovat:

1. Parantaa Savonian palvelujen tunnettavuutta ja kysyntää sekä myyntiä
2. Parantaa Savonian palvelujen toimivuutta, laatua ja uskottavuutta
KehittämistarveSavonia-ammattikorkeakoulun (jäljempänä Savonia) toinen päätehtävä opetuksen lisäksi on soveltava tutkimus- ja kehitystyö, jolla ammattikorkeakoulu vaikuttaa alueensa kehitykseen. Tätä yhteiskunnallista vaikutustehtäväänsä Savonia toteuttaa laaja-alaisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintansa (TKI) avulla hyödyntäen tehtävässä myös korkealaatuisia ja nykyaikaisia tutkimus- ja testausympäristöjään sekä niissä työskentelevää ammattitaitoista henkilökuntaa ja eri alojen opiskelijoita.

Savonia tarjoaa alueen yrityksille ja organisaatioille useita tutkimus- ja testauspalveluja eri yksiköissään. Tietoisuus Savonian tutkimus- ja testauspalveluista on Pohjois-Savossa kohtalaisen hyvä etenkin palvelujen asiakkaiden keskuudessa, mutta lähialueen sekä asiakaskunnan ulkopuolella potentiaaliset asiakkaat tuntevat melko heikosti näitä palveluja.

Savoniassa on myös todettu olevan tarve kehittää ja yhtenäistää palvelujen toimintaa ja laatua sekä koota palveluille
osittain yhteinen laadunohjausjärjestelmä.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteitä ovat:

1. Palveluyksiköiden palveluliiketoiminnan kehittäminen
2. Liiketoimintamallit palveluille
3. Markkinointi- ja myyntisuunnitelmat
4. Markkinointivälineiden ja -materiaalien kehittäminen
5. Markkinoinnin ja myynnin pilotointi hankkeen aikana
6. Palveluiden esittely- ja koulutustilaisuudet
7. CRM:n käyttöönotto
8. Toimintaprosessien kehittäminen
9. Dokumentointi laatukäsikirjaksi yhteisellä mallilla
10. Palvelujen akkreditoinnin tarpeen, edellytysten ja kustannusten arviointi
11. Valittujen palvelujen akkreditointi
12. Toimintaprosessin laadun jatkuva hallinta ja ylläpidon organisointi
TuloksetHankkeen tuloksia ovat:

1. Asiakkaiden paremmin tunnistamat ja käyttämät Savonian tutkimus- ja testauspalvelut
2. Tuotteistetut ja laadukkaammat Savonian tutkimus- ja testauspalvelut
KumppanitHankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat nykyisten ja potentiaalisten asiakasyritysten ja muiden -tahojen henkilöstö sekä Savonian oma henkilöstö ja opiskelijat. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat asiakastahojen tuotteiden ja palvelujen ostajat ja hyödyntäjät.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020