Hankkeen tiedot

NimiUudentyyppisillä ratkaisuilla kohti materiaalien toteuttamista
Aloituspäivä1.8.2010
Lopetuspäivä30.11.2013
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMauno Multamäki
KuvausHankkeen tavoitteena on kehittää polymeeripohjaisten materiaalien palonesto- ominaisuuksia säilyttäen materiaalien sekä mekaaniset- että prosessoitavuus- ominaisuudet sovellutuksissa vaadittavalla tasolla. Toisena tavoitteena on kehittää materiaalien palonesto-ominaisuuksia paremmin vastaamaan materiaaleille asetettuja yhä tiukempia turvallisuusvelvoitteita.
KehittämistarveLisätään osaamista materiaalien palonesto-ominaisuuksien säätämisessä ja hallinnassa, löydetään uusia ratkaisuja käytettävien kemikaalien, materiaalien ja prosessien hyödyntämiseen. Parannetaan suomalaisten toimijoiden kansainvälistä kilpailukykyä. Hanke on tarkoitettu lisäämään kotimaisen muovi-, pinnoite-, komposiitti- ja tekstiiliteollisuuden aloilla toimivien yritysten kilpailukykyä.
Toimenpiteet1.In SHIFUNK -project new combinations of fire retardant mechanisms in polymer based materials will be exploited without loosing excellent mechanical properties and processability of the materials. Synergy of the function of halogen free fire retardant additives and the modification of the polymer material surface will be studied and generated. The key strategy is to develop fire retardant properties of polymer materials by nanocompounding along with producing a heat reflective material surface utilizing the sol-gel technology going beyond the current state of the art.
Another goal in the SHIFUNK project is networking and boosting international co-operation. The flame retardant requirements set for materials in demanding applications can be fulfilled by combining the high-level knowledge of material research and development at VTT and in Shanghai University combined with the modern fire testing facilities at Savonia AMK.
2. Project consists of following workpackages:
WP1. Nanoparticle synthesis and functionalization
WP2. Polymer nanocompounds
WP3. Sol-gel nanocoatings
WP4. Fire testing
WP5. Material prototypes; flame retarded, surface modified polymer nanocompounds WP6. Sustainability analysis & nanoparticle safety
WP7. International co-operation
3 The key strategy is to enhance fire retardant properties of polymer materials by nanocompounding the matrix along with producing a heat reflective material surface by using adequate sol-gel coatings (VTT). The technical solution will be tailored synthesis and matrix being the body of the process development(VTT and SHU). Functionalization of nanoparticles for polymer nanocompounding, good dispersion of the particles, compatibility and adherence to the matrix being the body of the process development (VTT, SHU)
TuloksetHankkeen tutkimusosuudessa kehitetään polymeeripohjaisten materiaalien palonesto-ominaisuuksia kahden eri lähestymistavan kautta. Kompaundoimalla nanopartikkeleita polymeerimatriisiin tai pinnoitteeseen on mahdollista saavuttaa erittäin tasainen partikkelijakauma matriisissa ja päästä hyviin palonesto- ominaisuuksiin huomattavasti nykyistä pienemmillä seosainemäärillä. Toisena kehittämiskohteena hankkeessa nähdään palonesto-ominaisuuksien parantaminen modifioimalla kappaleen pintaa hyödyntäen esimerkiksi nanopartikkelien funktionalisointia tai sooli-geeli teknologiaa, jota VTT:llä on tutkittu intensiivisesti kymmenen vuoden ajan.
Yhteisrahoitteinen projekti edistää suomalaisten toimijoiden, sekä yritysten että tutkimusorganisaatioiden, kansainvälistymistä. Mukana yhteistyökumppanina on Shanghai Universityn Research Center of Nanoscience & Nanotechnology, mikä kehittää Suomen ja Kiinan välistä tutkimusyhteistyötä sekä edistää kaikkien projektissa mukana olevien osapuolten verkostoitumista kiinalaisten toimijoiden kanssa.
Yrityksille projektin hyöty tulee näkymään konkreettisina tuotekehitysaskeleina kohti EU-lainsäädännön asettamia viimeisimmät terveysvaatimukset täyttäviä prosesseja ja tuotteita, joissa kestävä kehitys ja materiaalien kierrätettävyys näkökulmat toteutuvat. Tällöin yrityksille hyöty konkretisoituu myös uusien liiketoimintasuunnitelmien ja strategista päätöksentekoa tukevan tarkastelun muodossa.
Kumppanit
Projektin toteutukseen osallistuvat VTT:n osaamiskeskus TK203 Uudet materiaalit, Savonia ammattikorkeakoulu, 2-3 Suomessa toimivaa yritystä sekä
Shanghai University:n Research Center of Nanoscience & Nanotechnology.
RahoittajaTekes