Hankkeen tiedot

NimiAinetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö
Aloituspäivä1.3.2015
Lopetuspäivä31.5.2016
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Alonen
KuvausHankkeella on kolme selkeää tavoitetta:
1. Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristön suunnittelu
2. AM-kappaleiden suunnittelussa ja skannauksessa tarvittavien ohjelmistojen ja muovitulostinten hankinta ja
käyttöönotto
3. 3D-tulostamiseen liittyvä tarvekartoitus Pohjois-Savossa sekä metallin tulostamiseen soveltuvien laitteistojen kartoitus
KehittämistarveAinetta lisäävä valmistus, AM (Additive Manufacturing, kansanomaisesti 3D-tulostus), on tällä hetkellä voimakkaasti
kasvava ja runsaasti keskustelua herättävä aihe. Yleisesti pidetään selvänä, että valmistustekniikka tulee
vaikuttamaan valmistavan teollisuuden toimintaan merkittävässä määrin. Teknologiateollisuuden lisäksi AM -
valmistusmenetelmillä on havaittu olevan huomattavia vaikutuksia terveydenhuollon ja lääketieteen sovelluksiin.
Suomessa ollaan teollisuuden ja varsinkin metallin tulostamiseen liittyvän kehitystyön osalta muuta maailmaa selvästi
jäljessä. Tähän vaikuttaa olennaisesti monialaisen osaamisen puute sekä laitteistojen toistaiseksi kalliit
alkuinvestoinnit, varsinkin metallin tulostamisen osalta.
ToimenpiteetProjekti jakautuu kolmeen työpakettiin joita voidaan toteuttaa osittain samanaikaisesti
1. Suunnitellaan ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö, sen liiketoimintamalli ja prototyyppi nettiportaalista jonka avulla ympäristöä voidaan hyödyntää
2. Kartoitetaan, määritellään, kilpailutetaan, hankitaan ja käyttöönotetaan tarvittavat ohjelmistot (ja tarvittaessa muovitulostimet)
3. Kartoitetaan AM:n käyttöä ja tarvetta Suomessa sekä Pohjois-Savossa teollisuuden ja terveydenhuollon sovelluksissa. Kartoituksen pohjalta selvitetään mm. tarve metallitulostinlaitteille pohjois-savossa, markkinoilla olevat tulostitinlaitteet sekä niiden hankinta- ja käyttökustannukset.
TuloksetHankkeessa saadaan aikaan suunnitelma AM-valmistuksen tki- ja oppimisympäristöstä johon keskitetään Savonian eri yksiköiden osaaminen ja laitteisto. Hankkeen aikana tehdään kartoitus AM:n käytöstä ja tarpeista suomessa ja
erityisesti Pohjois-Savossa teollisuuden ja terveydenhuollon sovelluksissa. Kartoituksen yhteydessä esitellään AM-tekniikan hyötyjä alueen yrityksille. Kartoituksen pohjalta luodaan palvelumalli ja konsepti tarpeiden täyttämiseksi.
Hankkeen aikana hankitaan ohjelmistot, laitteet ja osaaminen joilla toiminnassa päästään alkuun.

Projektissa pohjustetaan myöhemmin toteutettavaa investointihanketta jolla oppimisympäristöä laajennetaan
metallitulostimen hankinnalla. Mikäli tarvekartoituksen perusteella tästä luovutaan, voidaan tulla toimeen pelkästään
hankituilla muovitulostimilla, ohjelmistoilla ja osaamisella. Tällöin metallitulosteet tilataan yhteistyökumppaneilta ja
alihankkijoilta.
KumppanitHankkeen kohderyhmät ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, sen alueelliset yhteistyökumppanit oppilaitoksissa sekä
alueen yritykset. Yrityksistä painopiste on erityisesti pk-yrityksissä ja start-upeissa.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020