Hankkeen tiedot

NimiKaivosvesiosaamisen verkosto
Aloituspäivä1.11.2014
Lopetuspäivä30.4.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEero Antikainen
KuvausKaivosVV -hankkeen tavoitteena on, että seudulle syntyy ympäristöprosessien hallinnan ja prosessiteknologian kansainvälinen osaamisympäristö. Tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminnan lähtökohtana ovat kysyntä- ja käyttäjälähtöinen toiminta ja elinkeinoelämästä nousevat kehittämistarpeet. Kaivosvesiverkostohankkeessa valmistellaan konseptoitu toimintamalli koordinoida ja hallita kansainvälisesti rahoitettuja tutkimushankkeita ja erityisesti tutkia, kehittää, pilotoida ja demonstroidata kaivos- ja prosessiteollisuuden sovelluksia ja innovaatioita. Verkostohankkeen resursseja ja hankkeessa tehtävää tutkimusta hyödynnetään laajalti monilla teknologia-alueilla, erityisesti vesi-intensiivisessä kaivosteollisuudessa sekä elintarvike- ja kemianteollisuudessa.

Hankkeella vahvistetaan merkittävästi Energia ja ympäristö –osaamiskeskittymän kaivosvesiturvallisuus-kärkiosaamisen tutkimustoiminnan sekä opetuksen edellytyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia vesiturvallisuus- ja kaivosturvallisuus –osaamiseen liittyen.
KehittämistarveKaivosten, ja niihin liittyvien teollisten prosessien, vesien laatu, hallinta, käsittely ja monitorointi, eli kokonaisuutena kaivosvedet, ovat ensiarvoisen tärkeitä kaivoksen taloudellisuuden, prosessien toimivuuden, ympäristökuormituksen ja sosiaalisten vaikutusten sekä hyväksyttävyyden kannalta. Kaivosvedet ovatkin yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista, jotka täytyy huomioida kaivoshankkeen jokaisessa vaiheessa, kaivoksen suunnittelusta sulkemiseen. Kaivosvedet muodostavat erittäin laaja-alaisen kokonaisuuden, jonka kokonaisvaltainen osaaminen yhden organisaation tai pienen organisaatioyhteenliittymän voimin on vaikeaa tai mahdotonta.
Valtakunnallinen kaivosvesiosaamisen verkosto pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen saattamalla yhteen laajan joukon kaivosvesien parissa työskenteleviä organisaatioita, kuten tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia, viranomaisia ja yrityksiä. Laajalla verkostolla pystytään vastaamaan kaivosvesiin liittyviin monimutkaisiin ja poikkitieteellisiin kysymyksiin paremmin kuin ilman verkostoitumista. Verkosto mahdollistaa eri toimijoiden yhteenliittymisellä korkeatasoisen teknis-tieteellisen ja sosio-ekonomisen kaivosvesitutkimuksen sekä kaivosvesiin liittyvien sovellusten ja palveluiden kehittämisen kaivosten erityispiirteet ja taloudelliset näkökulmat huomioon ottaen sekä onnistuneen kansallisen ja kansainvälisen rahoituksen hakemisen tutkimusta varten.
Toimenpiteet
TuloksetKaivosVV -hankkeen tavoitteena on, että seudulle syntyy ympäristöprosessien hallinnan ja prosessiteknologian kansainvälinen osaamisympäristö. Tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminnan lähtökohtana ovat kysyntä- ja käyttäjälähtöinen toiminta ja elinkeinoelämästä nousevat kehittämistarpeet. Kaivosvesiverkostohankkeessa valmistellaan konseptoitu toimintamalli koordinoida ja hallita kansainvälisesti rahoitettuja tutkimushankkeita ja erityisesti tutkia, kehittää, pilotoida ja demonstroidata kaivos- ja prosessiteollisuuden sovelluksia ja innovaatioita.

Kaivosvesiverkosto avaa myös uusia mahdollisuuksia maksullisen palvelutoiminnan toteutukseen laajentaen tarjontamahdollisuuksia erityisesti kaivosteollisuuteen kohdennettavien uusien palvelutuotteiden kehittämiseksi.
KumppanitKaivosVV -hankkeessa GTK toimii päähakijana Savonian, THL:n ja Itä-Suomen yliopiston toimiessa osatoteuttajina. Hanke tiivistää Kuopion tiedepuiston tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä erityisesti kaivosten vesiturvallisuuteen liittyen. Lisäksi hanke edistää eri organisaatioiden profiloitumista huomioiden ko. organisaatioiden osaamisprofiilit sekä roolin tutkimuskentässä.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020