Hankkeen tiedot

NimiTuuma-hanke
Aloituspäivä1.1.2012
Lopetuspäivä30.9.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKatariina Moilanen
Kuvaus- Auttaa tiloja, joiden työtaakka on liian suuri
- Löytää työajan säästökohteita rutiinityössä
- Selvittää maatilojen työvoimatarve ja työvoimatilanne tällä hetkellä
- Löytää keinoja vastata maatilojen kasvaviin työvoimatarpeisiin
- Parantaa valmiuksia toimia työnantajana
- Päivittää työntekijöiden osaamista tilojen tarpeita vastaaviksi
- Löytää työntekijän ja työnantajan lisäkoulutustarpeet
- Parantaa maataloustöiden imagoa
- Lisätä yhteistyötä TE-toimiston kanssa


KehittämistarveMaataloudessa suurten yksiköiden määrä on kasvussa. Ulkopuolisen työvoiman tarve myös kasvaa, kun omaa työskentelyä ei voida enää tehostaa, toisaalta taas työ- ja vapaa-ajankulttuuri on muuttumassa maatiloilla. Haasteena on kuitenkin työvoiman saatavuus. Työskentely maatiloilla ei houkuta ja ulkomaalaisen työvoiman saatavuudessa, pysyvyydessä ja käytössä on haasteita. Lisäksi työ on erittäin kausiluonteista.
ToimenpiteetHanke toteuttaa:

- Tilakäyntejä joissa mietitään helpostusta liialliseen työmäärään
- Koulutusta työnantajille ja työntekijöille
- Työnantajakansio tiloille
- Hakuprosessin pilotointi, toimiva hakuprosessi eri tilanteisiin
- Luo pohjaa palveluyrittäjyydelle


TUUMA -hankkeen yksi keskeinen toiminta ovat tilakäynnit, joilla muodostetaan kokonaiskuva tilan tilanteesta. Mietitään, mikä olisi kullekin tilalle paras vaihtoehto. Tulisiko kehittää toimintatapoja, hankkia työvoimaa, ulkoistaa vai hankkia teknologiaa.

Monet yrittäjät miettivät valmiuksiaan toimia työnantajana. Työehtosopimus ja muut työntekijän palkkaamiseen liittyvät asiat saattavat mietityttää. Hankkeessa järjestämme koulutusta esimerkiksi näihin asioihin.
TuloksetTuloksena saadaan päivitetty ja realistinen näkymä Ylä-Savon maatilojen työvoimatarpeista sekä keinoista vastata työvoimatarpeisiin. Hanke kehittää maatalousyrittäjien työnantajaosaamista (mm. työntekijän hakemisen pilotointi, työnantajakansio, työnantajakoulutukset). Hanke päivittää maatiloilla olevien ja palkattavien työntekijöiden ammattiosaamista ja ammattitaitoa. Maatalousyrittäjien tietotaito työvoimahallinnon palveluista paranee. Koulutusorganisaatioiden täydennyskoulutusten suunnittelu tehostuu. TE-toimiston tietotaito paranee maatalousyrittäjien työvoimatarpeista.
KumppanitHanke toteutetaan yhdessä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Yhteistyötä tehdään muiden hankkeiden sekä TE-toimiston kanssa.
RahoittajaESR 2007-2013