Hankkeen tiedot

NimiTeollisuuden palveluliiketoiminnan uudet mahdollisuudet
Aloituspäivä1.1.2015
Lopetuspäivä30.4.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJari Niemelä
KuvausHankkeen ensisijaisena tavoitteena on Pohjois-Savon kone-, -metalli ja energiateollisuusyritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on tarjota kohderyhmän yrityksille vetoapua muun muassa palveluprosessien digitalisointiin, koneiden ja laitteiden älyllistämiseen sekä palvelutuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusien menetelmien testausta ja kehittämistä tiiviissä yhteistyössä yritysten ja niiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen tavoitteena onkin julkaista uusia menetelmiä teollisen internetin liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen sekä palvelutuotteiden ja ratkaisujen kaupallistamiseen. Lisäksi tavoitteena on synnyttää aihealueesta uutta tutkimustietoa sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden että yritysten käyttöön.
KehittämistarveDigiBoost-hanke vastaa kohderyhmäyritysten palveluliiketoiminnan uusiin tutkimis- ja kehittämistarpeisiin. Teollinen internet (IoT, internet of things) tarjoaa yrityksille uusia, vielä hyödyntämättömiä, palveluliiketoimintamahdollisuuksia, joiden tutkimiseen ja kaupallistamiseen tarvitaan vetoapua. Hanke on jatkoa Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimissa Leka- ja Palkeet-hankkeissa tehdylle yrityslähtöiselle palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistyölle.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteiden pääpaino on suoraan yritysten kanssa tehtävässä, soveltavassa tutkimus- ja kehittämistyössä. Hankkeessa toteutetaan yrityskohtaisia pilottiprojekteja. Soveltavia toimenpiteitä tuetaan perus- ja vertailututkimuksien menetelmin. Yritysprojektien lisäksi hankkeessa toteutetaan Savonialla laboratorioprojekti, jonka tavoitteena on kehittää teollisen internetin oppimisympäristöä opiskelijoiden sekä yritysten hyödynnettäväksi.

Tutkimustulokset ja kokemukset sekä kehitetyt uudet menetelmät tuodaan Pohjois-Savon teollisuusyritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden hyödynnettäväksi käyttämällä hyväksi useita tiedonjakokanavia, -menetelmiä ja julkaisumuotoja. Samalla uusi tutkimustieto sekä oppimisympäristö integroidaan Savonia-ammattikorkeakoulun opetukseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy uusi erityisesti IoT -palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseen soveltuva kehittämisprosessi, jota hyödyntämällä kohderyhmät osaavat muuntaa palvelumahdollisuudet kassavirtaa ja kilpailuetua tuottaviksi palvelutuotteiksi ja ratkaisuiksi. Laboratorioprojektissa kehitetään oppimisympäristöä oppilaiden ja yritysten käyttöön. Tuloksena syntyy myös julkaisuja ja opinnäytetöitä. Tutkimustyön tuloksia hyödynnetään aihealueen osaajien kouluttamisessa
KumppanitHankkeen kohderyhmiä ovat Pohjois-Savon Kone, metalli ja energiateollisuusyritykset. Hankkeen tutkimustuloksista hyötyvät Savonian lisäksi myös muut koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020