Hankkeen tiedot

NimiLaserhitsauksen investointihanke
Aloituspäivä26.5.2014
Lopetuspäivä31.5.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEsa Jääskeläinen
KuvausKyseessä investointiprojekti, jonka tavoitteena on hankkia laserhitsauksen (myös 3D-leikkauksen ja muun
lasertyöstön) tutkimus, kehitys, testaus ja koulutusympäristö eli koko Savon aluetta palveleva lasertyöstökeskus. Toimijoita on eri organisaatiosta Sakky, YSAO, yritykset. Jokaisella on osin omat, hyvinkin yksilöidyt tarpeet, mutta yhteisinä tavoitteina lienee kaikilla mm:
- Lisätä alan vetovoimaa ja nostaa imagoa, jotta tulevaisuudessakin saadaan täytettyä ne osaamistarpeet jota
teollisuus tarvitsee.
- Parantaa alueen kilpailukykyä yhteisen T&K-ponnistuksen kautta.
- Tuoda uusinta tekniikkaa ja osaamista kaikkien käytettäväksi.
KehittämistarveProjektin idea on noussut alueen yritysten tarpeista, niiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vaikka lasertekniikka sisältää uusia mahdollisuuksia, on yksittäisellä yrityksellä korkea kynnys lähteä tutkimaan, kehittämään ja investoimaan isoja riskejä sisältävään tekniikkaan mm. investoinnin suuruudesta johtuen. Koulutuskonepajan suunnitteluhankkeen myötä kehitetty yhteistyö toisen asteen ja yritysten välillä on lisännyt eri toimijoiden luottamusta yhteen hiileen puhaltamiseen.

Koulutuskonepaja konsepti toimii toimintamallina tässä investointiprojektissa. Savonian rooli on uuden tekniikan soveltava tutkimus- ja kehitystyö, johon investointiprojetissa hankittavat laitteet tarvitaan. Toisen asteen oppilaitokset kouluttavat kädentaitajia, joita tarvitaan tuotannon tekemiseen. Yritykset tarvitsevat osaajia, joita koulutetaan eri oppiasteissa. Investoinnilla luodaan yhteiseen tarpeeseen ja käyttöön toimintaympäristö, johon kenelläkään toimijalla ei ilman muita olisi mahdollisuutta panostaa. Investoinnin tarkennetussa suunnittelussa tullaan hyödyntämään mm. Lappeenrannan teknillisen yliopiston laserasiantuntijota.
ToimenpiteetProjekti alkaa investointitarpeen tarkennetulla suunnittelulla, josta saadaan kerättyä mm. vaatimusmäärittely tarjouspyyntöä varten. Tämän jälkeen projetin toiminta keskittyy hankintaprosessin läpiviemiseen ja laitteiden käyttöönottoon ja alustavaan pilotointiin.
TuloksetInvestoinnin lopputuloksen hyödyntäjinä Savonia monialaisesti (Tekniikka, mahdollisesti muotoilu), Sakky
ja Ysao sekä kaikki alueen yrityksen oman tuotekehityksen, prototyyppitestauksen ym. toiminnan puitteissa
koulutuskonepajan toiminta-ajatuksen mukaisesti. koulutuskonepajan toiminta-ajatuksella tarkoitetaan eri
toimijoiden yhteiskäytön mahdollistavaa ympäristöä, jossa 2-asteen, ammattikorkeakoulun ja yrityselämän
toimijat voivat yhdessä sovittujen pelisääntöjen puitteissa toimia kaikkia hyödyttävällä tavalla. Tavoitteena
siis Win-Win-Win tilanne.
KumppanitSavon koulutuskuntayhtymä on osatoteuttajana ja projektin totetuttajakumppaneina ovat teknologiateollisuuden alalla toimivat yritykset. Sopimukset yhteistyöstä on tehty Conduco Oy:n, Hydroline Oy:n ja J5L Production Oy:n kanssa.
RahoittajaEAKR FLAT RATE