Hankkeen tiedot

NimiMAUSTE - Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja tunne- ja turvataito-osaamisen edistäminen
Aloituspäivä1.1.2015
Lopetuspäivä31.12.2016
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPäivi Hoffren
KuvausAlkuvuodesta 2015 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden ongelmia tehostamalla ammattilaisten monikulttuurista seksuaaliterveyden osaamista.

Lisäksi pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja vahvistamalla maahanmuuttajien seksuaaliterveyden tietoja ja taitoja sekä turvataito-osaamista. Samalla halutaan kasvattaa lisääntymisikäisten maahanmuuttajanaisten seksuaaliterveyspalvelujen käyttöä ja erityisesti maahanmuuttajamiesten osallistumista palvelujen käyttöön.
KehittämistarveMaahanmuutto Suomeen kasvaa. Maahanmuuttajista suurin osa on fertiili-ikäisiä,ja heillä on seksuaali- ja
lisääntymisterveyden ongelmia enemmän ja aihealueen tietoa vähemmän, kuin kantaväestöllä. Tutkimusten mukaan he
eivät myöskään käytä yhtä aktiivisesti ennaltaehkäiseviä seksuaaliterveyspalveluita kuin kantaväestö. Osalla on
traumaattisia kokemuksia ja/tai tiedot seksuaaliterveydestä perustuvat lähtömaan tietoihin, mikä usein estää
seksuaaliterveyspalveluiden käytön. Lisäksi opettajilla ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on todettu olevan niukasti
tietoa monikulttuurisesta seksuaaliterveyden edistämisestä. Tarvetta on myös integroida seksuaalikasvatus osaksi
kotoutumiskoulutusta sekä oppilaitosten opetusta ja ops-työtä. Innovatiivisia, osallistamista tukevia välineitä, kuten
mobiiliohjausta, tarvitaan maahanmuuttajien ja ammattilaisten välisessä työskentelyssä. Hyvä seksuaaliterveys edistää
maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja auttaa kotoutumisessa.
Toimenpiteet
TuloksetHankkeessa kehitetään seksuaaliterveyskoulutus ammattihenkilöille, malli seksuaaliterveyspalveluista neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon, seksuaaliterveyteen ja turvataitoihin liittyviä ryhmiä maahanmuuttajille, innovatiivista seksuaaliterveysmateriaalia ohjaustyön tueksi, aihepiirin alueellinen ja kansallinen verkostofoorumi sekä kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja hankkeen tuotoksista.
KumppanitJyväskylän ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettava Mauste-hanke, Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistäminen, on kaksivuotinen (2015–2016) ja rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahoista. Hankkeessa on mukana laaja maahanmuuttajien kanssa työskentelevä sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan ammattilaisten verkosto Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Riitta Ala-Luhtala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 040 553 5649, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Lehtori Päivi Hoffren, Savonia-ammattikorkeakoulu, 044 785 6474, etunimi.sukunimi@savonia.fi
RahoittajaValtionavustus