Hankkeen tiedot

NimiKestävä kaupunkielämä
Aloituspäivä1.1.2012
Lopetuspäivä31.12.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöOsmo Miinalainen
KuvausProjektin tavoitteena on hankkia Savonia-ammattikorkeakoululle sähköajoneuvoja ja seurata niiden käyttöä sähköisilla seurantalaitteilla.
KehittämistarveKestävä kaupunkielämä-projektissa kehittämistarpeena on sähköajoneuvoliikenteen edistäminen Savonia-ammattikorkeakoulun toiminta-alueella.
ToimenpiteetProjektin toimenpiteinä on hankkia hankkia Savonia-ammattikorkeakoulun Teknologia- ja ympäristöosaamisalueen käyttöön tarvittavia sähköajoneuvoja ja asentaa niihin sähköiset seurantalaitteet.
TuloksetProjektin tuloksena saadaan sähköajoneuvojen lisäksi niiden käyttökokemuksia Savonia-ammattikorkeakoululle. Lisäksi saadaa ajotuloksia valtakunnalliseen tiedonkeruurekisteriin.
KumppanitToteuttajakumppaneina ovat ajoneuvojen toimittajayritykset sekä tiedonkeruuyritys MeshWorks Wireless Oy ja valtakunnallisen Eco Urban Living -konsortion koodinaattori, Synocus Oy. Projektin kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun Teknologia- ja ympäristöosaamisalueen henkilökunta sekä opiskelijat. Lopullisina hyötyjinä ovat toteuttajakummpanit sekä kohderyhmä. Laajemmin projektissa kerättyä tietoa siirretään hyödynnettäväksi valtakunnallisesti sähköajoneuvojen käytön edistämiseen.
RahoittajaEnergiatuki investointihankkeeseen