Hankkeen tiedot

NimiMobiilien terveyspalvelujen kehittäminen kunnissa
Aloituspäivä1.8.2014
Lopetuspäivä30.4.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKaarina Sirviö
KuvausTavoitteena on
1) saada tutkimustietoa uusien liikkuvien palvelumallien kehittämiseen, joilla voidaan osaltaan edistää suun terveydenhuollon ja muun terveyspalvelujärjestelmän systeemistä vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta.
2) saada tutkimustietoa miten toimintamalleja voidaan kehittää ja parantaa palveluympäristössä ja kuinka palvelumallit rakentavat kestävää palvelujärjestelmää
3) kiihdyttää liikkuvin hoitoyksiköiden tuottamien palveluiden markkinoiden kehittymistä Suomessa.
KehittämistarveViime vuosina kuntiin kohdistuneet taloudelliset paineet ovat asettaneet kuntatalouden tarkastelemaan palvelurakenteitaan tarkemmin. Säästöpaineiden kasvaessa kunnilla on tarve tehostaa toimintaansa, jolloin yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona palvelujen järjestämiseksi terveydenhuollossa on toimintamalli liikkuvasta palvelusta. Hankkeen tarkoitus on kokeilun aikana selvittää liikkuvan yksikön soveltuvuus uudenlaisena terveydenhuollonpalveluntuottajana eri kunnissa. Miten liikkuva palvelu palvelee asiakkaita ja mitä toimintaa yksikössä voi / pitää toteuttaa, jotta se tuottaa tarvittavat palvelut kuntalaisille kustannustehokkaasti?
Toimenpiteet1. Palvelumalliselvitys, jossa kartoitetaan suun ja muun terveydenhuollon osalta palvelumarkkinoiden nykytilaa ja tunnistetaan kuntien palvelujen tuottaminen nykyjärjestelmässä. Hankkeessa koottaan liikkuviin palveluihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistietoa ja analysoidaan saatu tieto hyvien käytäntöjen löytymiseksi.

2. Tarveanalyysin kehittäminen. Osana Kaupallistamisselvitystä tuotetaan ratkaisu tarveanalyysiin, jossa tarkastellaan kuntien ja palveluntarjoajan tarpeita erityisesti kustannushyödyn ja ratkaisun saatavuuden näkökulmasta. Ratkaisun, eli palvelukonseptin toteuttamisselvitys, perustuu palvelumalliselvitykseen ja mobiilipalvelujen liiketoimintamallien analyysiin,

3. Kuntatoimijoiden koulutus hankkeen tuloksista.
TuloksetProjektin keskeisenä tuloksena on tuottaa tutkimustietoa. Hankkeessa tehtävä tutkimus tuottaa tietoa nykyisten palvelumallien vaikuttavuudesta kuntien palvelujärjestelmässä sekä palvelujen soveltuvuudesta toteuttaa liikkuvina palveluina sekä terveyspalvelujen kaupallistamismahdollisuuksista ja luotujen liiketoimintamallien toimivuudesta.
KumppanitProjektin varsinaisena kohderyhmänä on Pohjois-Savon kuntatoimijat, erityisesti terveydenhuolto.

Välillisenä kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon terveydenhuollon työntekijät ja palvelun loppukäyttäjät.

Projektia hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaa Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion kaupunki.
RahoittajaESR Flat rate