Hankkeen tiedot

NimiISAT-EXPORT - menestystuotteilla koulutusviennin eturintamaan, EAKR
Aloituspäivä1.10.2011
Lopetuspäivä31.8.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPaavo Maskulainen
KuvausHankkeen päämääränä on lisätä alueen kilpailukykyä vahvistamalla rajat ylittävää korkeakoulujen koulutuksen vientitoimintaa. Tavoitteena on määritellä Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen vientiohjelma ja tuotteistaa yhteiset kärkituotteet perustuen maakunnallisiin, organisaatiokohtaisiin ja asiakaskysyntää sisältäviin kärkialoihin.KehittämistarveProjektilla haetaan ratkaisua siihen, miten rajat ylittävää koulutusta tulee kehittää Itä-Suomen ammattikorkeakouluissa. Koulutusviennin pitkäjänteisen kehittämisen haasteena on se, että korkeakouluvientiä ja osaamisen vientiä pystytään toteuttamaan ammattikorkeakouluissa niin, että se tuo samalla aitoa ja tunnistettavaa lisäarvoa korkeakoulun perustehtävien toteuttamiseen.

Toimenpiteet
TuloksetLyhyen aikavälin tuloksena ISAT -ammattikorkeakoulujen koulutusvientituotteet on tunnistettu, tuotteistettu ja kirjattu yhteiseen vientiohjelmaan.

Pitkän aikavälin tuloksena ISAT -ammattikorkeakoulut ovat kärkituotteillaan tunnettuja kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Vientitoiminta heijastuu perustehtävien (opetus ja TKI) laadun ja houkuttelevuuden kasvamisena.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yrityksillä on mahdollisuudet hyödyntää koulutusviennistä syntyviä verkostoja asiakkaina, osatoteuttajakumppaneina tai ratkaisuntoimittajina, mikä kohentaa yritysten kilpailukykyä. Alueiden vetovoimaisuus on kasvanut yritysten ja ihmisten sijoittumisen kannalta.
KumppanitHankkeen päätoteuttajana toimii Savonia AMK ja osatoteuttajana Karelia AMK.

Välittömänä kohderyhmänä ovat Savonia-AMK:n ja Karelia-AMK:n henkilöstö, kotimaiset ja ulkomaiset yhteistyöoppilaitokset ja verkostot, joiden kanssa kehitetään yhteistä tarjoamaa erikoistumalla ja ottamalla huomioon kohdealueiden erityiset tarpeet.

Välillisenä kohderyhmänä ovat

-suomalaiset yritykset joiden asiakkaat ulkomailla tarvitsevat erilaista täydentävää koulutusta ja konsultointia

-suomalaiset yritykset joiden ulkomainen henkilökunta tarvitsee täydentävää koulutusta ja konsultointia

-maakunnissa toimivat sektoritutkimuslaitokset ja sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot

-maakunnalliset yrittäjäjärjestöt

-maakunnissa toimivat ammatillisen koulutuksen oppilaitokset
RahoittajaEAKR 2007-2013