Hankkeen tiedot

NimiMatkailutuotteiden kehittämisen edellytykset Pohjois-Savossa
Aloituspäivä1.3.2014
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTiina Kuosmanen
KuvausHankkeen tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon matkailuyritysten tahtotila ja mahdollisuudet kehittää matkailupalveluja huomioiden matkailukysyntään vaikuttavat trendit ja kuluttajakäyttäytyminen ja esittää selvitykseen ja työpajoihin pohjautuen uusien matkailutuotteiden kehittämisen realistiset mahdollisuudet ja mahdolliset tuotekokonaisuudet ja kehityslinjat.
KehittämistarveSuomen matkailustrategia vuoteen 2020 (KTM 2006) määrittelee matkailun vision seuraavasti: Suomi on Euroopan huipulla: Houkutteleva ja helposti saavutettava työ- ja vapaa-ajan matkailumaa, jossa yritykset menestyvät tarjoamalla omaleimaisia elämyksiä eri vuodenaikoina hyödyntäen puhdasta luontoa, suomalaista kulttuuria ja kestävän matkailun periaattein rakennettuja matkailukohteita. Strategian (KTM 2006) päämääränä on mm. luoda edellytyksiä ympärivuotiseen matkailuun, hakea matkailualan kasvua voimakkaasti ulkomailta ja panostaa myös kotimaanmatkailun kehittymiseen, kehittää vetovoimaisia, korkealaatuisia ja helposti ostettavia matkailutuotteita ja -palveluja kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille. Matkailutuotteiden kehittämistyötä suunnataan teema- ja aktiviteettituotteiden verkostomaiseen kehittämiseen ja tuotteiden saattamiseen kansainvälisille markkinoille.
Myös Pohjois-Savon maakuntaohjelma (2014 - 2017) nostaa esille vesistöjen, reittien ja kulttuurimaisemien hyödyntämisen matkailupalvelujen kehittämisessä. Ohjelman mukaisesti yrityksien tulisi yhdessä kehittäjäorganisaatioiden kanssa kehittää kansainvälisille markkinoilla vetovoimaisia matkailupalvelukokonaisuuksia, jotka tuotetaan yhdessä eri matkailupalveluja tarjoavien yritysten kanssa.
Pohjois-Savon matkailun vetovoimatekijöiksi on Pohjois-Savon matkailustrategiassa vuoteen 2015 nostettu puhdas luonto ja monipuoliset vesistöt. Niiden tulisi olla pohjana maakunnan matkailupalvelujen kehittämiselle. Lisäksi matkailustrategiassa korostetaan sähköisten myynti- ja markkinointikanavien kehittämistä sekä nykyaikaisten digitaalisten välineiden hyödyntämistä matkailupalvelujen markkinoinnissa ja kuluttamisessa. Pohjoissavolainen luonto, sen erityispiirteet ja kulttuuri tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet kehittää alueelle laadukkaita matkailutuotteita. Pohjois-Savon matkailustrategiassa mainitut seikat vastaavat hyvin matkailukysynnän trendeihin. Matkailija arvostaa ekologisuutta, luonnonläheisyyttä, elämyksellisyyttä ja usein myös fyysistä aktiivisuutta vaativia palveluja. Matkailun edistämiskeskuksen matkanjärjestäjille tekemän kesäaktiviteettien selvityksen ja kansainvälisen luontomatkailututkimuksen 2010 mukaan erilaiset aktiivisuutta vaativat aktiviteetit kiinnostavat eniten keskieurooppalaisia matkailijoita. Esimerkiksi pyöräilymatkailun kasvava kysyntä antaa Pohjois-Savon puhtaan luonnon ja vesistöjen rikastamalle maaseudulle mahdollisuuden kehittyä potentiaaliseksi pyöräilymatkailualueeksi.
Lisäksi teknologian kehittyminen antaa matkailijalle uusia mahdollisuuksia hankkia tietoa ja käyttää osana matkailutuotetta.
ToimenpiteetHankkeessa selvitetään vaiheittain pohjoissavolaisten matkailuyritysten ja toimijoiden tahtotilaa tuotteistaa omia palveluitaan, tuotteitaan ja jopa tuoteperheitä.
TuloksetLopputuloksena julkaistaan selvitystyöhön perustuen raportti Pohjois-Savon
matkailumatkailuyritysten tahtotilasta ja mahdollisuuksista kehittää matkailupalveluja sekä esittää mahdolliset tuotekokonasuudet ja kehityslinjat, joihin yrityslähtöisesti on realistiset mahdollisuudet. Raportti julkaistaan sähköisesti ja tulokset julkistetaan ja esitellään hankkeen lopussa järjestettävässä julkistamisseminaarissa.
KumppanitHankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat pohjoissavolaisten matkailuyritysten edustajat, jotka saavat ideoita uusiin tuotteisiin ja voivat hyödyntää selvityksen tietoja palvelujensa kehittämisessä. Hankkeen tulokset hyödyntävät maakunnan matkailun kehittämistehtävissä toimivien tahojen mahdollisuuksia kohdistaa kehittämistoimenpiteitä vastaavaan elinkeinosta syntyneitä tarpeita.
RahoittajaESR Lump sum