Hankkeen tiedot

NimiRehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla
Aloituspäivä1.1.2012
Lopetuspäivä30.4.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJanne Räisänen
KuvausREKKA -hankkeen tavoitteina on selvittää voimakkaasti laajentavien karjatilojen lisäpellon hankinnan taloudellista kannattavuutta, sekä tuotannon järjestämisen logistisia vaihtoehtoja sekä tätä kautta edesauttaa hallitun laajentamisen edellytyksiä. Hankkeessa on tavoitteena laskea kauempana sijaitsevan peltolohkon tai etätilan rehuntuotannon kannattavuutta ja mahdollisuuksia rehuntuotannon kannattavaan organisointiin.

KehittämistarvePohjois-Savon Maitotilabarometri 2009 -kyselytutkimuksessa selvitetyistä maitotilojen menestystekijöistä sekä kehitystä rajoittavista tekijöistä eräs keskeisin oli pelto ja sen saatavuus. Tilojen kehittyminen on usein alueellista, jolloin kehittyvillä alueilla peltoa ei juuri ole saatavilla tai sen hinta on korkea. Vähemmän kehittyvillä alueilla pellon saatavuus on parempi, sillä kilpailua vapautuvista pelloista on vähemmän.

Pellon etäisyydestä aiheutuu ylimääräisiä viljelykustannuksia, joten kustannushaitat on pystyttävä kompensoimaan tai hyväksymään korkeammat viljelykustannukset. Korkeammat viljelykustannukset voivat sinällään olla hyväksyttäviä, jos tuotettava rehu saadaan kuitenkin hyödynnettyä kannattavasti maatilalla. Jotta mahdollisten lisäpeltokeskittymien viljelykannattavuutta pystytään arvioimaan, niille on laskettava rehun tuotantokustannus ja saatu tuotantokustannus suhteuttava tilan nykyisten peltojen tuotantokustannukseen.
ToimenpiteetRekka -hanke tutkii eri säilörehunkorjuuketjujen ajankäyttöä ja sen kautta kannattavuuseroja. Saatavia tuloksia tuodaan esille verkkosivujen lisäksi opiskelijoiden ja neuvojien kuolutuksissa. Asiakkaille eli viljelijäväestölle sekä urakoitsijoille tuloksia esitellään messutapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa.
TuloksetHankkeen tuloksena
- määritetään laskentaperusteet kannattavan peltoviljelyn järjestämiselle myös sellaisten peltolohkojen osalta, jotka eivät sijaitse maatilan talouskeskuksen välittömässä läheisyy-dessä
- uusia ratkaisuehdotuksia pellon saatavuuden lisäämiseksi
- luodaan perusteet tiivistää yhteistyötä maatilojen, urakoijien, rehun tuottajien, kuljetusyrittäjien sekä muiden palveluyrittäjien välillä
KumppanitHankkeessa ovat mukana mm. Työtehoseura, Pohjois-Savon maatilayritykset, ProAgria Pohjois-Savo, Osuuskunta ItäMaito, alueen maaseutusihteerit.
RahoittajaMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke