Hankkeen tiedot

NimiTutkimusjohtajamallin käynnistysvaihe ja tutkimusyhteistyön kehittäminen Varkauden seudulla
Aloituspäivä1.9.2013
Lopetuspäivä30.4.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetteri Heino
KuvausProjektin tavoitteena on viimeistellä innovaatioalustan toimintamallin suunnitelmat käytännön tasolle sekä käynnistää mallin toteutus yhteistyössä LUT:n ja Savonia amk:n kesken. Projektissa käynnistetään LUT:n osalta innovaatioalustaan liittyvä toiminta. LUT:n osalta innovaatioalustan yhteistyömalliksi on määritelty tutkimusjohtajamalli. Tutkimusjohtajamallissa LUT:n energialaitoksen osaamisprofiilia täydentävälle osaamisalueelle organisoidaan tutkimusjohtaja, jonka on tarkoitus synnyttää noin viidessä vuodessa yli 10 henkilön alueellisesti vaikuttava tutkimusryhmä Varkauteen.

Projekti luo edellytyksiä energiateknologian liittyvälle pitkäjänteiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle Varkaudessa. Innovaatioalustan tavoitteena on tiiviissä yhteistyössä LUT:n, Savonia amk:n ja seudun elinkeinoelämän kanssa toteuttaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaa, joka tuottaa:

- Uusia innovaatioaihioita ja virikkeitä seudun teollisuudelle
- Mahdollistaa yritysten entistä tiiviimmän kytkeytymisen tutkimustoimintaan ja sen tulosten hyödyntämiseen
- Edesauttaa uusia tutkimusinnovaatioita hyödyntävien liiketoimintojen ja yritysten syntymistä
- Lisää seudun houkuttelevuutta
KehittämistarvePohjois-Savon maakuntaohjelman mukaan Varkauden seutua tullaan vahvistamaan omaleimaisena ympäristöystävällisen energia- ja bioenergiateknologian ja biojalostuksen keskuksena. Viime vuosien aikana Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Varkauden toimipisteen toiminta on ollut pienimuotoista koostuen pääasiassa yksittäisistä projekteista. LUT:n Varkauden toimintojen pidemmän tähtäimen elinkelpoisuuden säilyttämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi toimintaa on vahvistettava ja terävöitettävä sekä tiivistettävä yhteistyötä alueen keskeisten sidosryhmien kanssa. LUT:n Varkauden nykyisten toimintojen pohjalta. LUT:n teknillisen tiedekunnan osaamista hyödyntäen ja täydentäen sekä Savoia amk:n kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön varaan voidaan rakentaa laajempaa ja vaikuttavampaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Varkauden kaupungin, LUT:n ja Savonia amk:n kesken on syntynyt yhteinen näkemys ja tahtotila Varkauden innovaatioalustan synnyttämisestä.
Toimenpiteet.
TuloksetProjektin avulla luodaan edellytyksiä LUT:n ja Savonia amk:n välisen strategisen kumppanuuden muodostumiselle, jota voidaan hyödyntää mm. yliopiston tutkimuksessa syntyneen teknologian ja osaamisen kaupallistamisessa seudulla, täydennyskoulutukseen liittyvässä yhteistyössä sekä Savonian tutkimusinfrastruktuurin hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa tavoitellaan seudun elinkeinoelämän, LUT:n ja Savonian yhteistyön tiivistymistä ja konkretisoitumista.
Kumppanit- Varkauden seudun teknologiateollisuus. Alkuvaiheessa toiminnan piirissä on LUT:n ja Savonian osaamista hyödyntäviä sekä projektin pilotteihin kytkeytyviä yrityksiä.

- LUT Varkauden toimipisteen ja laajemmin LUT:n henkilöstä ja opiskelijat. Projektin avulla pyritään vahvistamaan Varkauden toimiopisteen kykyä toteuttaa yliopiston tulosmittareita että alueen tarpeita palvelevaa tutkimustyötä.

-Savonia AMK:n henkilöstö ja opiskelijat. Projektin kautta pyritään kehittämään LUT:n ja Savonian yhteistyötä käytännön tason työskentelyn kautta.
RahoittajaESR Flat rate