Hankkeen tiedot

NimiRavinnehävikit euroiksi
Aloituspäivä1.6.2011
Lopetuspäivä28.2.2015
www-sivuthttp://rae.savonia.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöArja Ruokojärvi
KuvausRAE edistää maatiloilla ravinteiden entistä tehokkaampaa hyödyntämistä ja siten osaltaan vähentää vesistöihin joutuvaa ravinnekuormaa. Tavoitteena on lisätä erityisesti lannan energia- ja ravinnetehokasta käyttöä tilatasolla mm. prosessoinnissa ja levityksessä. Hankkeessa tuotetaan testattua tietoa parhaiten Itä-Suomen alueelle sopivista viljelymenetelmistä. Samalla luodaan alueelle toimijaverkosto, joka tekee yhteistyötä maatalouden vesiensuojelutoimien tukemiseksi. Hanke osallistuu vesienhoitosuunnitelmien täytäntöönpanoon maatalouden osalta edistämällä suunnitelmissa nimettyjen vesiensuojelutoimien toteutumista. Lisäksi tarkoituksena on lisätä maatalousyrittäjien ympäristötietoisuutta ja positiivista asennetta ympäristönhoitoon unohtamatta maatilan kannattavaa kokonaistaloutta.
KehittämistarveMaatalous on luonteensa vuoksi suurimpia vesistöjä kuormittavista maankäyttömuodoista. Maanviljely on muuttunut aikojen saatossa pienimuotoisesta ravinteita kierrättävästä toiminnasta tehokkuuden vaatimusten mukaan teollisemmaksi, keskittyen alueellisesti yhä suurempiin tuotantoyksiköihin. Toimintatapojen muuttuessa on maatalouden kuormittavuuskin lisääntynyt. Tekniikoiden kehittyessä on kuitenkin yhä enenevissä määrin kiinnitetty huomiota maatalouden ympäristön ja erityisesti vesiensuojeluun, joka on toivottava ja kannustettava kehityssuunta.
ToimenpiteetHanke muodostuu neljästä eri toimenpidekokonaisuudesta:
1. Tilakäynnit (tilakohtainen tarkastelu ja neuvonta sopivista toimenpiteistä, 170 tilaa mukana)
2. Tiedotus ja tiedonsiirto (mm. työnäytöksiä, tietokortteja, videoita, opintoretkiä, virtuaalinen Maatila 2020-työkalu)
3. Uudet menetelmät ja niiden pilotointi (eri menetelmien soveltuvuuden testaus Itä-Suomen oloissa ja parhaiden käytäntöjen siirto)
4. Koordinointi (ylimaakunnallinen yhteistyöverkosto osaamisen ja tietotaidon siirtoon).
TuloksetHankkeessa on mukana 170 maatilaa Itä-Suomen alueella, joille kaikille on tehty vuonna 2012 tilakohtainen neuvontakäynti ja annettu suosituksia toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa on meneillään useita eri menetelmien pilotointikokeita, joiden tuloksista viedään tietoutta käytäntöön tilatasolle asti.
KumppanitSavonia-amk koordinoi RAE-hanketta. Hankkeen osatoteuttajia ovat ProAgriat Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala sekä MTT Maaninka, Suomen ympäristökeskus ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys.
Hankkeen keskeisin kohderyhmä on Itä-Suomen alueen maatalousyrittäjät. Muita hankkeesta hyötyjiä ovat maatalouden ympäristöpuolen neuvojat, viranomaistahot, koulutus ja tutkimuspuoli.
RahoittajaMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke