Hankkeen tiedot

NimiProMaito - Maitotilojen ja maitotalouden kehittämisohjelma
Aloituspäivä1.1.2011
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivuthttps://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/hankkeet/paattyneet/maito.pdf
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHilkka Kämäräinen
KuvausMaitotilojen ja maitotalouden kehittämisohjelma -hankkeen tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja maitotilojen kehittämisen tueksi. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kehittämisteemojen valmistelua ja syventää eri toimijoiden välistä yhteistyötä seuraavissa maitotilojen ja maitoalan kriittisissä menestystekijöissä: 1. Tuotannon kannattavuus, 2. Työn kuormittavuus, 3. Työhyvinvointi, 4. Ympäristövaikutusten hallinta, 5. Energiakustannusten hallinta ja 6. eläinterveys.

Tavoitteena on myös koota yhteen paras alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen osaaminen, varmistaa, että paras mahdollinen osaaminen on aina käytettävissä ja tukemassa maidontuotannon ja maitotilojen kehittämistarpeita sekä käynnistää kehittämisteemojen suunnittelu ja konkretisointi maitotilojen, maitoketjun ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten tehostamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi.
KehittämistarveMaito on Pohjois-Savon ja laajemmin Itä-Suomen maatalouden keskeisin vahvuus. On hyvin tärkeää, että tuotannon jatkuvuus ja jatkonäkymät nähdään perusteltuina tilatasolla ja maito on jatkossakin keskeinen alueellinen vahvuus.
Suomessa maitotilojen yksikkökustannukset ovat kuitenkin selvästi korkeammat kuin muissa Euroopan maissa. Samaan aikaan tuottavuuskehitys on ollut suhteellisen vaatimatonta. Yhä kiristyvä kilpailu ja tuottajahintojen vaihtelut edellyttävät huomion kiinnittämistä entistä enemmän tuotantokustannuksiin ja mahdollisuuksiin alentaa niitä. Yksikkökustannuksia on saatava pienemmäksi tilanteessa, jossa tuottajahinnat vaihtelevat ja tuet mahdollisesti alenevat.

Pohjois-Savon maitotalouden kehittäminen tapahtuu pääsääntöisesti maitotiloilla tehtävien toimien kehittämisellä. Maitotilojen halukkuus jatkaa tuotantoa yrittäjäsukupolvien yli ja halukkuus investoida kasvuun riippuu aivan oleellisesti siitä, millaisena tuotannon kannattavuus, työnkuormittavuus, työhyvinvointi ja energia- sekä ympäristövaikutusten hallinta nähdään. Näistä toiminnan näkymistä riippuu ratkaisevasti se, millaisia maitomääriä tulevaisuudessa on jalostavan teollisuuden käytössä.
ToimenpiteetSavonia-ammattikorkeakoulu hakee kehittämisohjelman vetovastuuta ja on mukana alan keskeisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa oman osaamisensa panoksella. Savonia-ammattikorkeakoulu toimii vetovastuullisesti ja yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa maitoalan kehittämistehtävissä niin, että maitotilojen, maaseudun ja ajan vaatimat kehittämisteemat konkretisoituvat sellaisiksi käytännön kehittämishankkeiksi, joiden keskiössä on maatila ja yrittäjät ja jotka vahvistavat koko maitoketjun osaamista ja imagoa.
Savonia-ammattikorkeakoulu toimii tavoitteellisesti siten, että kansainväliselle alan tieto-taidolle on entistä aktiivisempi väylä Pohjois-Savoon ja Itä-Suomeen niin, että saadaan uuden kotimaisen osaamisen lisäksi kansainvälisiä toimintatapoja ja - malleja verkoston arvioitavaksi, hankkeistettavaksi ja/tai sovellettavaksi verkoston toimijoiden toimesta aina sillä tavalla kuin eri toimijat kokevat sen heille kulloinkin sopivan.
Tämä hanke mahdollistaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa parhaimman mahdollisen asiantuntemuksen läsnäolon ja kohdentamisen kustannustehokkaasti maitoalan ja maaseudun kehittämistarpeiden toteuttamiseksi Pohjois-Savossa, Itä-Suomessa ja ylimaakunnallisissa tarpeissa.
TuloksetHankkeen tulokset vahvistavat maitotilojen, maitoketjun ja maitoalan toimijoiden osaamista ja toimintojen edelleen kehittämistä. Tuloksia hyödyntävät maidontuottajat, neuvojat ja muut maidontuotannon ja maatalouden asiantuntijat. Tuloksia esitellään hankkeen toimesta järjestettävissä koulutuksissa ja seminaareissa, joita toteutetaan hankkeen aikana.
KumppanitKehitystyössä tukena on laaja osaaminen sekä valtakunnan kattava asiantuntijaverkosto. Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa maitoalan kehittämisen tehtävää, painopistetavoitteita ja niihin liittyviä toimia verkostoperiaatteella yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa (Osuuskunta ItäMaito, Osuuskunta Maitomaa, ProAgria Pohjois-Savo, Itä-Suomen yliopisto, MTT/Maaninka, MTK Pohjois-Savo, Ylä-Savon ammattipisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon Kehitys Oy, Aluekehityssäätiö, Koillis-Savon Kehitys Oy, Sisä-Savon seutuyhtymä ja kunnat). Yhteistyössä ovat läheisesti mukana Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta ja eläinlääketieteellinen tiedekunta, MTT:n taloustutkimus, TTS-tutkimus ja Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA sekä kansainväliset alan yhteistyökumppanit. Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kumppanuuteen (ISAT) liittyvä osaaminen on myös käytettävissä.
RahoittajaMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke