Hankkeen tiedot

NimiAkseli - Älykkäästi erikoistuneet nopean kehittämisen ryhmät
Aloituspäivä1.11.2013
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMiika Kajanus
KuvausProjektin aikana kehitetään ja testataan älykkääseen erikoistumiseen perustuvaa nopeaa innovaatiotoiminnan
ja tuotteistamisen malli alueen yrityksille ja muille toimijoille.
KehittämistarvePk-yritystemme liiketoiminta ei uudistu ja kansainvälisty samaa tahtia kuin markkinamuutos ja
teknologiakehitys. Päinvastaisiakin esimerkkejä kuitenkin on kuten Angry Birds tuotteistaminen ja Iron
Skyn sosiaalisen median käyttö osoittavat. Miten alueellinen innovaatioympäristö tukisi poikkialaiseen
älykkääseen erikoistumiseen perustuvaa nopeaa innovaatiotoimintaa? Havaittuja kapeikkoja ovat
liiketoimintapotentiaalien tunnistaminen kohinasta, synnytettyjen konseptin saattaminen onnistuneesti
kehittämisvaiheeseen ja edelleen implementointiin ja skaalaukseen, liiketoimintamallin elementtien
yhtäaikainen kehittäminen sekä ulkopuolisten käyttäjien ja kumppanien osallistaminen. Tuotekehityspolku
on yrittäjän/keksijän kannalta pitkä (esim. 5 vuotta), koska prosessin eri osavaiheista ja tukipalveluista ei ole
riittävästi tietoa, sekä kuinka prosessissa edetään systemaattisella tavalla. Erikoistuminen tapahtuu yhä
pienempiin yksiköihin jopa toimintojen ja työtehtävien tasolle. Jo muutaman ihmisen tiettyyn toimintoon
erikoistunut ryhmä voi palvella eri puolilla maailmaa sijaitsevia toimijoita. Miten älykkäästi erikoistuneiden nopean innovaatiotoiminnan ryhmien syntymistä ja toimintaa tuetaan? Millä keinoilla nopeutetaan
systemaattisesti polkuja ideasta markkinoille pääsyyn? Alueellisesti merkittävä haaste on myös opetuksen
kytkeminen mukaan nopeaan innovaatiotoimintaan. Näihin ongelmiin pyritään saamaan parannusta mm. Fast Coins (Fast-co-tuning for individual needs) periaatteella.
ToimenpiteetHankkeessa kehitetään uusi nopeutetun liiketoiminnan malli (nopeutetusti ja systemaattisesti ideasta
markkinoille). Keskeisiä toimenpiteitä ovat:
Tarpeen ja ongelman tunnistaminen, liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, business championin, yrityskummin, asiantuntijaverkoston hyödyntäminen nopeutetun kehittämistoiminnan
toimenpiteiden tunnistamiseksi.
Käyttäjän (loppuasiakas) tuominen mukaan, opiskelijoiden mukaan tuominen
Liiketoiminnan suunnittelu
Yrittäjän aloittama liiketoiminta, yrityksen, lisäpalvelun perustaminen
Tavoitteena löytää keinot, joilla systemaattisesti nopeutetaan polkuja ideasta markkinoille pääsyyn.
TuloksetAlueella opitaan ja saadaan kokemusta uudenlaisesta nopeasta kehittämisen mallista. Liiketoimintamallin
elementtejä kehitetään yhtäaikaisesti ja se mahdollistaa siirtymisen nopeasti innovaatio- ja
kaupallistamisprosessissa eteenpäin. Pohjois-Savon kehittämisen painopisteissä tunnistetaan uusia
liiketoiminnan potentiaaleja ja niitä kehittäviä älykkäästi erikoistuvia poikkialaisia ryhmistä muodostuu
pysyvä toimintamalli, jota alueen yritykset, rahoittajat ja oppilaitokset, sekä muut toimijat voivat hyödyntää
jatkossakin nopeutetussa innovaatiotoiminnassa. Innovaatiokompetenssit sekä informaation kulku ja
koordinaatio paranevat.Uusi toimintamalli vaikuttaa positiivisesti alueen yritysten toimintaedellytysten
kehitykseen ja alueen vetovoimaan kotimaassa ja kansainvälisesti. Maakunnan elinkeinoelämän
kärkiteemoja voidaan kehittää tehostetusti.
KumppanitPohjoissavolaiset yritykset.
RahoittajaESR Flat rate