Hankkeen tiedot

NimiMyynnin malli Myymaster -pilotti
Aloituspäivä1.1.2014
Lopetuspäivä28.2.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJari Niemelä
KuvausMyynnin malli Myymaster pilottiprojektilla kehitetään toimintamalli, prosessi ja työkalut kuinka yritys saavuttaa myynnin avulla asetetut liikevaihtotavoitteet. Myymaster -mallin avulla tavoitteena on nostaa mukana olevien yrityksien liikevaihtoa jatkossa keskimäärin 5 prosenttia yrityksien vuositasolla.

Yrityksille jää osaaminen kartoittaa kasvun esteet myynnin kautta ajatellen. Yrityksille syntyy työkalu tavoitteiden saavuttamisen osaamisvajeiden analysoimiseksi. Jokaiselle toimijalle rakentuu ja koulutetaan toiminteita, taitoja ja välineitä myynnin avulla tehtävään tavoitteiden saavuttamiseen.

Osaamisvajeiden työpaketit toteutetaan opiskelijoiden harjoitustöiden voimin. Toimintamalli opiskelijoiden jalkauttaminen yrityksien kehittämisproijekteihin on Savonian uusien työnalla olevien opetussuunnitelmien keskeisimpiä toteutustapoja. opiskelijat saavat kokemusta työskentelystä autenttisessa yritysympäristössä. Myynnin malli myymasterin avulla varmistetaan laadukkaat, konkreettiset yrityksen tavoitteiden mukaiset toimeksiannot monialaisesti mm liiketaloudelle, tekniikalle ja muotoilulle.
KehittämistarveMyynti on ratkaisevan tärkeää yritysten kannattavuuden ja olemassaolon kannalta. Myynti on kuitenkin haasteellista kaikille yrityksille. Vain myynti tuo rahaa yrityksille, mikä mahdollistaa yrityksen toiminnan ja sen kehittämisen sekä henkilöstön työllistämisen. Myyntitaitojen lisäksi tarvitaan systemaattista toimintamallia, jonka takaa yrityksille jatkuvan tuoton, toimintakyvyn ja kasvun. Tällä Myymaster-pilottiprojektilla kehitetään ja testataan toimintamalli, prosessi ja työkalut kuinka yritys saavuttaa myynnin avulla asetetut liikevaihtotavoitteet. Yhtenä suurimpana pk-yrityksien kasvun esteenä on havaittu olevan myynnin toteutuksen osaamisvajeet. Tieto ja tarve projektille on hankittu aiemmista projekteista ja työelämäyhteyksien antamista tarpeista. Useista lähteistä määritelty tarve on hyödynnetty projektin suunnittelussa. Myymaster-hankkeessa otetaan käyttöön Lean -johtamisen periaate, jota ei olla vielä viety, eikä hyödynnetty myyntityössä. Lean management on ensisijaisesti toiminta- ja johtamisfilosofia, jota voidaan soveltaa organisaation kaikkiin prosesseihin toimialasta riippumatta.
ToimenpiteetPilottihankkeessa kehitetään ja testataan Myymaster-myynninmalli 12 alueen kasvuyrityksessä. Työpaketit toteutetaan rinnakkaisina työpaketteina analyysityöpajojen jälkeen. Työpaketit toteutetaan
joustavasti mahdollistaen muiden työpakettien toteuttamisen samanaikaisesti tarvittaessa. Työpaketeilla katetaan
osaamisvajeet yhdistäen yrityksen toimijoiden, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden yhdessä oppiminen.

TuloksetHankkeessa syntyy Myymaster-myynnin malli, jonka avulla asiakas yrityksien liikevaihto nousee 5 % vuotuista liikevaihtoa. Asiakkaiden kyvykkyys analysoida tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisimmat osaamisvajeet paranee.

Savonian Myynnin malli Myymaster-työkalu toimii jatkossa kaikilta osiltaan osana palvelutuotevalikoimaamme.

Hanke parantaa maakunnan yrityksien kilpailukykyä tukemalla yrityksien myynnin operatiivisten tavoitteiden saavuttamista. Toteuttajien kyky palvella alueen yrityksiä paranee.
KumppanitSavonia toteuttaa hankkeen yhteistyöyritysten kanssa.
RahoittajaESR Flat rate