Hankkeen tiedot

NimiSavo Rising Stars
Aloituspäivä1.7.2013
Lopetuspäivä30.9.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTuomo Eskelinen
KuvausHankkeessa toteutettavien haastattelujen tavoitteena on löytää maakunnan menestysyrityksiä sekä potentiaalisia kasvuyrityksiä, sekä kerätä tietoa, mitkä oppilaitosten toimenpiteet ovat olleet PK yritysten kasvun ja kehittymisen kannalta hyödyllisiä. Toiseksi kerätään tietoa, kuinka oppilaitosverkoston toimintaa ja palveluja tulisi kehittää, että ne hyödyttäisivät alueen yrityksiä nykyistä paremmin. Lisäksi kerätään tietoa siitä, kuinka projekteja pitäisi toteuttaa, että niistä saadaan hyötyä yrityksille.
KehittämistarveErilaisia toimintatapoja on kehitetty innovaatiotoimintaan, osa hyviä, osa huonoja. Ilman, että toteutettujen hankkeiden onnistumiset kootaan yhteen, hankekauden tulokset jäävät hyödyntämättä. Yhteen niputtaminen auttaa hyvien käytäntöjen levittämisessä.
ToimenpiteetProjektissa kerätään haastattelujen ja nettilinkin kautta palautetta ja kehittämisideoita yrityksiltä, sekä alueen kehittämistahoilta (kehittämisyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, ELY ymv.) ohjelmakauden aikana kehitetyistä toimivista käytännöistä yritysten innovaatiotoiminnan ja kasvun tukemiseksi. Mitkä toimenpiteet ovat olleet alueen yritysten kannalta hyödyllisiä, mitkä eivät? Mitkä toimenpiteet yritykset olisivat toteuttaneet ilman oppilaitosverkostoa? Haastateltaviin yrityksiin valitaan alueen kasvajia, erikokoisia PK-yrityksiä sekä eikasvajia yrityksiä.
Lisäksi arviointiprojektin kokemuksia hyödynnetään osallistavan arviointiprosessin kehittämisessä.
TuloksetProjektin keskeinen tulos ovat yhteenkoottuna ne innovaatiotoiminnan käytännöt ja toimenpiteet, erityisesti koulutusorganisaatioiden käyttämät ja tarjoamat, jotka ovat hyödyllisiä alueen yrityksille. Tuloksia hyödynnetään alueellisen innovaatio-toimintamallin, oppilaitosten palvelutarjonnan sekä koulutuksen kehittämisessä ja viranomaisorganisaatioitvoivat hyödyntää saatuja tuloksia uusien yrityspalveluiden kehittämistyössään. Lisäksi pystytään valmistelemaan yritysten kasvun kannalta hyödyllisiä projekteja tulevalle ohjelmakaudelle.
Hankkeessa kehitetään osallistava arvioinprosessi EU-hankkeille, jota voidaan soveltaa myös pysyvänä käytäntönä.
KumppanitHanke toteutetaan yhteistyössä pohjoissavolaisten yritysten ja yrityskehittäjätahojen kanssa.
RahoittajaESR Lump sum