Hankkeen tiedot

NimiOpen Innovation and Dynamic Business Models in Global Process Industries -tutkimusprojekti
Aloituspäivä9.9.2011
Lopetuspäivä31.12.2013
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMiika Kajanus
KuvausProjektin tavoitteena on etsiä tutkimuksen keinoin tapoja, joilla innovaatioita voidaan kaupallistaa avoimessa innovaatioyhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Keskeiset tutkimuskysymykset ovat:
Mitä odotuksia ja toiveita globaaleilla prosessiteollisuuden organisaatioilla on Avoin Innovaatio-toimintamallia kohtaan?
Mitkä ovat Avoin Innovaatio-mallin hyödyntämisen keskeiset haasteet ja ratkaisuvaihtoehdot kansainvälisessä
prosessiteollisuudessa?
Kuinka Avoin Innovaatio-toimintamallia voidaan hyödyntää uusien innovaatioiden synnyttämisessä ja kaupallistamisessa teollisuuden verkostoissa?
Kuinka olemassa olevia innovaatiotoimintaa edistäviä työvälineitä, menetelmiä ja toimintatapoja sovelletaan
liiketoimintaympäristön kehittämisessä?
KehittämistarveProjektin tavoitteena on etsiä tutkimuksen keinoin tapoja, joilla innovaatioita voidaan kaupallistaa avoimessa innovaatioyhteistyössä asiakkaiden kanssa. On havaittu tarvetta entistä aktiivisemmalle ja tiiviimmälle asiakasyhteistyölle uusien asiakasratkaisujen etsimiseksi. On tarve myös organisaatiorajat ylittäville ja avoimille uusille liiketoimintamalleille -> avoin innovaatioyhteistyö.
Toimenpiteet
TuloksetTavoitellut tulokset: Uutta kansainvälistä ja kasvuun tähtäävää liiketoimintaa tiiviissä asiakasyhteistyössä tapahtuvaan innovaatioiden kaupallistamiseen prosessiteollisuudessa ja prosessiteollisuuden tukiverkostoissa, sekä uutta innovaatiotoimintaa ja tutkimusta.
KumppanitProjektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintoihin osallistuvat henkilöt; asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat sekä yritysten ja julkisorganisaatioiden henkilöstö. Projektin välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon elinkeinoelämä ja julkinen sektori.

Oregon State University, Turku School of Economics, University of Eastern Finland, Honeywell HPS ja Tampere University of Technology.
RahoittajaTekes