Hankkeen tiedot

NimiFuture Food - Elintarvikealan toiminnan ja tuotteiden kehittäminen P-Savossa, EAKR
Aloituspäivä1.1.2011
Lopetuspäivä31.3.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAnja-Riitta Keinänen
KuvausHankkeessa kehitetään kansallista ja kansainvälistä laatuosaamista, tuotetaan yrityksille työvälineitä ja ohjelmistoja laadunhallinnan ja tuotekehitykseen tueksi sekä perustetaan yhteiskäyttöön tuotekehitysympäristö Savonia-ammattikorkeakoulun tiloihin Microkadulle, Kuopioon. Hankkeessa otetaan käyttöön pysyvä elintarvikealan toimintamalli, joka yhdistää yritykset, koulutuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä yrityspalvelut kehittämään elintarvikealan tuotteita, toimintaa ja osaamista. Toimintamalli perustuu asiakaslähtöisyyteen ja asiantuntijuuden jakamiseen.
KehittämistarveHankkeen tavoitteena on lisätä elintarvikealan yritysten kilpailukykyä ja koulutuksen vaikuttavuutta parantamalla niiden toimintaympäristöjä ja osaamista useilla eri tavoilla.
ToimenpiteetHankkeessa varustetaan elintarvikealan tuotekehityslaboratorio alueen toimijoiden yhteiskäyttöön ja kehitetään ja tuotteistetaan uusia elintarvikkeita ja jatkojalosteita. Hankkeessa analysoidaan hankkeen piiriin tulevien elintarvikealan yrityksen ja lähituottajien laatuvalmennustarve ja järjestetään laatukoulutusta ja -valmennusta kansallisille ja kansainvälisille markkinoille räätälöidyissä yritystyöpajoissa. Hankkeessa kehitetään myös elintarvikkeen ravitsemuksellisen laadun analysointi- ja pakkausten ravitsemusmerkintäohjelmat tuotekehitysympäristön varustukseksi.
TuloksetHankkeen tuloksina ja vaikutuksina pohjoissavolaisten elintarvikealan yritysten tuotteiden ja toiminnan kehittyminen tuottaa yrityksille paremman kilpailukyvyn ja kasvun sekä edesauttaa niiden kansainvälistymistä. Hankkeessa on kehitetty ja tuotteistettu uusia elintarvikkeita ja jatkojalosteita kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Lisäksi alueen elintarvikealan toimijaverkosto on jalostanut ja kehittänyt laatuvalmennus- ja tuotekehityspalvelujaan sekä kohentanut kyvykkyyttään palvella kohderyhmiä verkostona yhdistämällä monialaista ja -tieteistä osaamistaan. Hankkeen toimintamalli ja tulokset tukevat Pohjois-Savon elintarvikealan koulutuksen oppimisrakenteita.

Hankkeen myötä alueelle ja elintarvikealalle luodaan kilpailuetua ja työllisyyttä, synnytetään osaamiseen liittyvää uutta liiketoimintaa sekä lisätään verkostoitumista ja yhteistyötä yritysten, koulutusorganisaatioiden ja tutkimus- ja kehittämistahojen välillä. Hankeen avulla aikaansaatu toimintamalli jää pysyväksi.
KumppanitHankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset kasvuhakuiset elintarvikealan pk-yritykset, jatkojalostusta suunnittelevat lähituottajat, julkinen ruokapalvelusektori sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten elintarvikealan opetus-, tutkimus- ja kehittämishenkilöstö: opiskelijat, opettajat, kehittäjät ja tutkijat sekä muut hankkeen piiriin tulevat toimija- ja asiantuntijatahot.

Hankkeen toteuttajina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu, Sisä-Savon seutuyhtymä ja Savon ammatti- ja aikuisopisto ja muina asiantuntijoina toimivat mm. Itä-Suomen yliopisto, VTT, elintarvikealan yritykset ja jatkojalostusta suunnittelevat lähituottajat.
RahoittajaEAKR 2007-2013