Hankkeen tiedot

NimiBroadband Platform
Aloituspäivä1.5.2013
Lopetuspäivä30.12.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöArto Toppinen
KuvausLaajakaistan toteutustapojen eli langattoman tekniikan ja optisen kuidun teknologian osaaminen saadaan
Savoniassa ja osallistuvissa alueen yrityksissä korkealle tasolle. Myös laajakaistasovellusten ohjelmointitaito
toimijoiden piirissä saadaan kansainväliselle tasolle. Projektissa keskitytään mobiilien sovellusten
tukemiseen eli älypuhelimet ja tabletit ovat pääasiallisina päätelaitteina. Desktop-sovelluksissa käytetään
myös laajakaistaa yhteyden muodostamiseen.
Konkreettisena tuloksena projektissa rakennetaan 3G/4G -tekniikan laboratorio, joka on etäkäyttöinen ja
siksi kaikkien halukkaiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen käytettävissä. Tämä mahdollisuus avaa
aivan uusia yhteistyömahdollisuuksia mm Venäjälle, Kiinaan ja Eurooppaan.
Projektin myötä Savonia lähtee voimakkaammin liikkeelle laajakaista- ja mobiilisovellusten laatimiseen ja
niihin liittyvän liiketoiminta- ja ansaintalogiikan kehittämiseen.
Tuloksena saadaan 5-6 tieteellistä julkaisua. Yritysten käyttöön jää useita testaus- ja tutkimustuloksia.
KehittämistarveLaajakaistayhteydet tullaan lähivuosina toteuttamaan langattomalla 4G-tekniikalla (LTE) ja optisilla
kuiduilla. Oppilaitosten roolina on olla mukana laajakaistatekniikan opetuksessa, tutkimuksessa ja
testauksessa. Tietotaitoa tarvitaan verkkojen suunnittelussa ja ylläpidossa ja myös asennuksessa. Näin saatu
tietotaito varmistaa alueen verkonrakentajien työvoiman saannin ja yritysten kyvyn rakentaa kaupallisia
sovelluksia teknologiaa hyödyntämään..
Vahvistaakseen alueen yritysten laajakaistaosaamista Savonia uudistaa tämän hankkeen avulla tietoliikennev.
01/11
Tulostettu 20.08.2013 12:06:39
EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/16
Hakemusnumero: 707040 Projektikoodi:
Projektin nimi: Broadband Platform
ja wirelesstekniikan laboratorioitaan laajakaistatekniikan osalta.
Laajakaista toteutetaan langattomilla mobiiliverkoilla ja optisilla verkoilla. Langattoman verkon opetukseen
rakennetaan 3G/4G opetusalusta.
Kuitutekniikkaan pohjautuva laajakaista on toinen vaihtoehto laajakaistan toteutukselle. Tätä varten
platformiin rakennetaan kuitutekniikan opetusympäristö, jossa koulutetaan alan asiantuntijoita ja
opiskelijoita.
Molempia laajakaistan alustoja käytetään myös tutkimustoimintaan Finnet-liiton, Telia-Soneran ja muiden
operaattoreiden kanssa yhteistyössä.
Projektin toisena vuotena keskitytään applikaatioiden kehittämiseen ja testaamiseen yhdessä paikalllisten
toimijoiden kanssa.
Savonia osallistuu projektin puitteissa viranomaispäätelaitteiden tuotekehitykseen ja testaukseen, koska
sellaiselle työlle on tarvetta.
5.2
Toimenpiteet3G/4G-VERKKO
- 3G-tukiaseman asennus ja konfigurointi ja etäkäytön testaus
- Laboratoriotöiden ja opetuspakettien kehittäminen kv-toimijoiden kanssa
- National Instruments 4G-signaalien testaus
- Laajakaista-applikaatioiden testaus tukiasemalla
- Projektiopetuksen toteutus
- Tutkimushankkeiden toteutus ( Indoor positioning, Internet of Things, Timesynchronisation, verkon
kuormittuminen ja kapasiteetti, CAN- ja muut teollisuusväylät verkon yli.. )
- TETRA ja muiden päätelaitteiden kehittäminen
- Teollisuuden M2M päätelaitteiden protokollien tutkimus
- 3G/4G opetusympäristön käyttö esim EMC-labran palveluna
- Labran etäkäyttö ( kv-kumppanit )
OPTINEN LAAJAKAISTAVERKKO
- Optisen laajakaistaverkon opetusympäristön suunnittelu Savon kuitu Oy:n ja Sakkyn kanssa
Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl
Ammatillinen perustutkinto 0 0
Ammattitutkinto 0 0
Erikoisammattitutkinto 0 0
Ammattikorkeakoulututkinto 0 0
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0
Alempi korkeakoulututkinto 0 0
Ylempi korkeakoulututkinto 0 0
Lisensiaatin tutkinto 0 0
Tohtorin tutkinto 0 0
Tutkintojen määrä yhteensä 0 0
joista naisten suorittamia 0 0
v. 01/11
Tulostettu 20.08.2013 12:06:39
EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 8/16
Hakemusnumero: 707040 Projektikoodi:
Projektin nimi: Broadband Platform
- Verkon komponenttien tilaus ja asennus
- Verkon testaus ja laboratoriotöiden ja opetuspakettien kehittäminen kv-toimijoiden kanssa
- Laajakaista-applikaatioiden testaus
- Tutkimushankkeiden valmistelu ja toteutus ( Verkon luotettavuus ja kuormitettavuus, päätelaitteet,
langaton jakaminen... )
- Päätelaitteiden testaus ja kehittäminen
LAAJAKAISTA-APPLIKAATIOIDEN KEHITYS:
- Verkkokurssit mobiiliapplikaatioiden opetukseen
- Applikaatioit mm pelit, kauppa, viihde, hyvinvointi, talous, markkinointi, turva, liikenne, teollisuus,
media, lehdet, video, opastus, navigointi...
MARKKINOINTI JA LEVITYS
- 3 seminaaria
- web-sivut
- workshopit
TuloksetProjektissa kehitetään mobiilien sovellusten ja desktop-sovellusten opetusmateriaalia verkko-opetusta varten.
Opinnot tehdään pääsääntöisesti projektimuotoisesti ja monialaisesti CDIO - ja OIS-oppimisympäristöjä
käyttäen. Oleellista on yritysten mukana olo.
Opetusmenetelmien keskeiset kohteet ovat ohjattu harjoittelu, opinnäytetyöt, teoriaopintojaksojen toteutus
projekteina (sis. labrat), kv-vaihto,..tilanteen mukaan aikaan, paikkaan ja ryhmäkokoon sitomattomasti.
Kehitetään verkko-opetuskursseja applikaatioiden kehittämisen opetukseen.
3G/4G-laboratorio on teknisempi projektin tuote. Laboratorio on täysin etäkäyttöinen mm. mittauslaitteiden
osalta ja tietenkin mobiiliverkon konfiguroinnin ja mittausten osalta. Verkkoa voi käyttää sovellusten
testaukseen ja turkimukseen. Ajatuksena on kokeilla ja kehittää tietoliikenteen etäopetuslaboratorio, jota voi
käyttä netin yli esim. ulkomaisten partnereiden toimesta.
Laboratoriossa olevaa National Instruments:in 3G/4G-mittauslaitteistoa voidaan myös käyttää etänä
Internetverkon yli.
v. 01/
KumppanitLM Ericsson, Kirkkonummi. Savon Kuituverkko Oy, Satakunnan amk,
Operaattorit
Paikalliset P&K yritykset
Armeija, Poliisi, Kunnat
Itä-Suomen yliopisto
Pelastusopisto
KV yhteistyökumppanit
Finnet Oyj
Suomen Erillisviestiverkot Oy
TELIA SONERA
National Instruments
SFS ja ISO/IEC WG7 ( Sensoriverkot )
Anturikeskus Oy
Finenvitech Oy
FinPhys Oy
Fachhochshule Lippe, Germany
Fachhochschule Hagenberg, Austria
NHL Hogeskool, Nederland
Mindcom Oy
Weego Oy
Ilmi-Solutions Oy
AP-Trukit Oy
Beneway Oy
Procomp Oy
Hoxville Oy
APL-Systems Oy
Pohjois-Savon ammatti-ja aikuisopisto
Ecomond Oy
Ajoäly Oy
Lekasteel Oy
Honeywell Minneapolis Wireless Labs.
RahoittajaESR Flat rate