Hankkeen tiedot

NimiKosteusvauriokorjausasiantuntijoiden koulutus- ja kehittämishanke
Aloituspäivä1.5.2013
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarkku Rusi
KuvausProjektissa muokataan ja sovelletaan aihealuetta käsittelevissä hankkeissa tuotettua tietoa osaamistavoitteiksi ja opintokokonaisuuksiksi huomioimalla rakentamisen säädösten vaatimukset. Projektissa suunnitellaan kosteusvauriokorjaustyönjohtajan, -suunnittelijan ja -kuntotutkijan opintoihin liittyviä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja.

Opintokokonaisuuksien sisältöjen määrittely tapahtuu seuraavissa aihealueissa: rakennusfysiikka ja kuntotutkimusmenetelmät, rakennustekniikka ja -tuotanto, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka, sisäympäristö.

AHOT-menettelyä sovelletaan laajan ja monipuolisen korjausrakentamisen alan työkokemuksen ja lisäopintojen omaavien kohdalla yllä olevissa opintokokonaisuuksissa.

Pilottikoulutuksissa testataan opintojaksojen toimivuutta kosteusvauriokorjaustyön työnjohtajan, kosteusvauriokorjaussuunnittelijan ja kosteusvauriokuntotutkijan eri pätevyystasoihin liittyvissä koulutuksissa.

Projektin aikana testataan ja pilotoidaan opintojaksojen toimivuutta yrityksistä tulevien henkilöiden asiantuntijakoulutuksissa. Näihin koulutuksiin voivat osallistua myös korjausrakentamiseen suuntautuvat rakennustekniikan tai rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman tutkinto-opiskelijat.
KehittämistarveRakennusten kosteus- ja homeongelmat ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset syyt tunnetaan, mutta korjaustoimenpiteitä ei aina tehdä oikein. Puutteita osaamisessa on prosessin kaikissa vaiheissa kuntotutkimuksesta, suunnitteluun ja työn toteutukseen.

Rakennusten kosteusvauriot aiheutuvat rakennusosien vanhenemisesta, suunnitteluvirheestä tai suunnitelman puutteesta, rakennustyössä tehdyistä virheistä, puutteista rakentamisen laadun hallinnassa sekä puutteellisesta huollosta tai käyttövirheestä. Myös kosteus- ja homevauriokorjaukset epäonnistuvat usein, ja sisäilmaan liittyvä oireilu ja sairastelu jatkuvat korjausten jälkeen.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistamisen yhteydessä ollaan asettamassa pätevyysvaatimuksia myös korjausrakentamisen rakennusfysikaalisen suunnittelutehtävän ja sisäilmaolosuhteiden suunnittelijoille sekä korjaustyön työnjohdolle. Riippumatta uudistuksen toteutusaikataulusta on selvää että kosteusvaurioiden korjausrakentamisen asiantuntijoita on rakennuttajien käytössä tarpeeseen tähden aivan liian vähän.

Laaja koulutus- ja kehittämistarve on todettu mm. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisussa 1/2012 "Rakennusten kosteus- ja homeongelmat" sekä useissa muissa selvityksissä.
ToimenpiteetOpintokokonaisuudet. Opintokokonaisuuksien (-modulien) määrittely eri aihealueissa huomioiden pätevyyksiin liittyvät laajuusvaatimukset.

Opintojaksojen suunnittelu. Suunnittelu käsittää opintojaksojen sisällön, tavoitteet ja toteutussuunnitelman. Suunnittelu tehdään huomioiden ja hyödyntäen Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden hankkeiden tuotoksia.

AHOT-menettely. Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukemisen menettelyjen testaaminen painottuen osaamisen osoittamiseen edellä määritellyissä opintojaksoissa ja opintokokonaisuuksissa.

Pilottikoulutukset. Koulutuksissa testataan tuotosten toimivuutta työnjohtajan, suunnittelijan ja kuntotutkijan opinnoissa eri pätevyystasoissa.
TuloksetProjektissa suunnitellaan kosteusvauriokorjaustyön työnjohtajan, kosteusvauriokorjaussuunnittelijan ja kosteusvauriokuntotutkijan opintoihin liittyviä opintokokonaisuuksia ja -vaatimuksia sekä siihen kuuluvia opintojaksoja.

Projektissa pilotoidaan ja testataan tuotosten toimivuutta työnjohtajan, suunnittelijan ja tutkijan koulutukseen sisältyvissä opinnoissa eri pätevyystasoissa.

Projektissa kehitettyjä toteutussuunnitelmia ja käytäntöjä hyödynnetään Savonian tutkinto-opiskelun korjausrakentamisen opintomoduulin opintojaksojen sisällöissä, jatko-opinnoissa sekä työssä oleville suunnatuissa pätevöitymiskoulutuksissa. Koulutuksiin osallistuneiden osaamisen kehittyminen kohottaa yritysten kilpailukykyä ja osaamista.
KumppanitProjektin kohderyhmänä ovat kosteusvauriokorjaamisen asiantuntijatehtäviin tähtäävät henkilöt, jotka toimivat alan suunnittelu-, asiantuntija- ja rakennusyrityksissä sekä kuntien ja kuntayhtymien viranomaistehtävissä.
RahoittajaESR Flat rate