Hankkeen tiedot

NimiRakentamisen Innovatiiviset Puutuotteet
Aloituspäivä2.1.2013
Lopetuspäivä28.2.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMauno Multamäki
KuvausTavoitteena on sisällyttää hakijaorganiosaatioiden soveltuvissa koulutusohjelmissa opinto-ohjelmiin ja opetussisältöihin hankkeen aikana kehitettäviä ja kehittyviä käytänteitä ja yhteistyömahdollisuuksia, jotka mahdollistavat opiskelijoille paremman kosketuspinnan elävään liike-elämään. Opetussisällöissä pyritään tuottamaan avoimen innovoinnin keinoin uusia tuotteita ja palveluja sekä tutkia ja kokeilla innovaatioiden ja kaupallistamisen edellytyksiä.
KehittämistarveHankkeella vastataan hallitusohjelman tavoitteisiin alueellisesti Pohjois-Savossa kohdentamalla puutuoteteollisuuden kehittämistoimenpiteitä erityisesti rakentamisessa käytettävien uusien rakenteiden, rakennustuoteosien ja liiketoimintatapojen kehittämiseen. Puurakentamisen lisääntyminen Suomessa vaatii niin rakennus- kuin puutuoteteollisuudelta uudenlaisten liiketoimintakonseptien löytämistä ja käyttöönottoa sekä uudenlaista suhtautumista yhteistyöhön ja panostamista yhteistyöverkostoihin.
ToimenpiteetHankkeen toteutus etenee neljänä rinnakkaisena työpakettina, jotka toteutetaan niin, että ne soveltuvilta osin tukevat koko ajan työskentelyä ja tuloksia muissa työpaketeissa. Päätarkoituksena on työpakettien sisältöjen toteutuksessa tuoda opiskelijat ja opetushenkilöstö oppimaan yhdessä yritysten aitojen tarpeiden kautta

Työpaketti 1: Hallinto, talous ja tiedottaminen : päävastuu Savonia, TeKu
Työpaketti huolehtii jatkuvasti projektin hallinnoinnista ja sen etenemisestä suunnitellusti.

Työpaketti 2: Puutuotteet rakennusosina: päävastuu Savonia TeKu
Paketti keskittyy koulutuksen sisältöjen ja toteutuksen keinoin rakennusteollisuuden suunnittelu- sekä materiaali- ja tuotteisto-osaamisen parantamiseen puurakentamisen näkökulmasta.

Työpaketti 3: Puumateriaalin ominaisuuksien muokkauksen vaikutus mikro- ja nanomittakaavassa puutuotteiden ominaisuuksiin : päävastuu UEF
Otsikon mukaisesti työpaketti erikoistuu uusiin materiaaleihin ja menetelmiin, jotka vaikuttavat puutuotteiden ominaisuuksiin niitä parantaen.

Työpaketti 4: Rakennus- ja puutuoteteollisuuden liiketoimintamallit: päävastuu Savonia, LiKu
Tuotekehityshankkeessa korostetaan myös kaupallistamisen ja markkinanäkökulman huomioimista kaikissa tuotekehityksen vaiheissa.

Kaikissa työpaketeissa Savonia AMK:n opiskelijat, opettajat, TKI -henkilöstö sekä hankkeessa mukana olevat yritykset verkostoituvat alan toimijoiden kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti.
TuloksetTuloksena syntyy alueellinen ja kansainvälinen vuorovaikutteinen puutuoteteollisuuden ja rakentamisen yhteistyö- ja toimijaverkosto, jonka pohjalta osaaminen ja toiminta rakentuu ja kehittyy. Puutuotteiden käyttäjälähtöinen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta kehittyy siten, että myös kaupallistamisen prosessit alalla osataan entistä paremmin. Rakentamiseen liittyviin koulutusohjelmiin saadaan puurakentamisen edistämistä tukevia sisältöjä. Projektin kautta toteutuva yritysyhteistyö osaltaan vahvistaa kytkentöjä myös 2013 syksyllä alkavaan UEF:N Wood Material Science -koulutusohjelmaan ja varsinkin siihen liittyviin harjoitteluihin ja yrityksiin liittyviin opinnäytetöihin.
KumppanitOsatoteuttajana Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus), Sovelletun fysiikan laitos


Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat rakennus- ja puutuoteteollisuudessa toimivat pk- yritykset sekä rakentamisen ja puutuoteteollisuuden koulutusyksiköiden henkilöstö ja opiskelijat. Kohderyhmissä on painotuseroja osatoteutusten mukaan.
RahoittajaESR 2007-2013