Hankkeen tiedot

NimiStaff´s Personal inspiration as Resource for Innovative Tomorrow
Aloituspäivä1.1.2014
Lopetuspäivä31.12.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKaija Sääski
Kuvaus•Kehitetään kumppanuusmallit, joilla Savonia vastaa tulevaisuudessakin työelämän kehittämistarpeisiin.
•Rakennetaan uuden työn mukaiset työprosessit ja työnkuvat ammattikorkeakoulun henkilöstölle, joilla vastataan uudentyyppisen asiantuntijaorganisaation ja kumppanuuksien hoitamiseen.
•Kehitetään työntekijöiden osaamista ja työmotivaation elementtejä ja varmistetaan henkilöstön tarvitsema osaaminen vastaamaan uudenlaista toimintatapaa ja työtä.
•Kehittää Savonian ja korkeakouluverkoston palveluita helpommin työelämän hyödynnettäväksi ja uutta rahoitusmallia palvelevaksi huomioiden mm. TKI-intesiiviset palvelut, 55 op. eteneminen.
•Uudistetaan organisaation työprosesseja toimintarakennetta tukemaan monialaisen työelämäyhteistyön toteutumista. Huomioidaan myös jatkuva prosessien tehostamisen oppimminen LEAN-filosofian soveltaen.
•Levitetään kokemuksia ammattikorkeakoulukentässä
KehittämistarveAmmattikorkeakoulun tehtävänä on palvella työelämää tuottaen työelämän tarpeisiin alueen tarvitsemaa osaamista ja osaajia. Näiden saatavuuden varmistamiseksi Savonia-ammattikorkeakoulun strategiassa vuosille 2013-2016 painotetaan yhteistyön merkitystä alueen työelämän kanssa. Nyt haettavalla hankkeella kehitetään Savonian toimintatapaa ja työkulttuuria vastaamaan alueen yritysten tarpeita uudistuvassa toimintaympäristössä. Yritysten nopea uudistuminen tarvitsee myös ammattikorkeakoululta uudenlaisia toimintatapoja vastaamaan työelämäyhteistyön vaatimuksiin. Keskeisessä roolissa hankkeessa on työelämän ja ammattikorkeakoulun nykyistä tiiviimmät yhteistyömallit ja sen toteuttamiseksi tarvittava uudenlainen asiantuntijuus ja uuden työn tavat. Uusi työ, joka perustuu tiiviiseen kumppanuuteen työelämän kansa vaatii ammattikorkeakoulun henkilöstön uudistumista ja työtehtävien uudelleen muotoilua. Uudenlainen toimintatapa muuttaa ammattikorkeakeakoulun nykyistä toimintaa. Tällainen muutos vaatii organisaation kehittämispanostuksia uudenlaisen työ- ja palvelukulttuurin sekä tehokkaan ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.
Toimenpiteet•Sopimuspohjaiset kumppanuuspilotit Savonian toimintatavan kehittämiseksi
oJulkiset toimijat esim. KYS
oYritykset eri kokoluokista, mm. Normet, Junttan, Hydroline, Peeässä, Osuuspankki,
oJärjestöt
•Sovitaan sopimuspilottien asiakassuhdehoitamisen periaatteet, toimenpiteet, vastuut, tavoitteet ja seuranta.
•Tunnistetaan ja pilotoidaan asiakkuuksien hoitamisesta syntyneet uudet tuotteet ja palvelut. Kehitetään myös asiakaslähtöisempi tapa tarjota Savonian osaamista ja tunnistetaan siihen liittyvät osaamisen ja liiketoiminnalliset mahdollisuudet.
•Otetaan käyttöön pysyvät asiakkuusmallit pilottikokemusten pohjalta. (huomioiden myös mahdolliset maksulliset toimintamallit)
•Henkilöstön uusi työ ja toimenkuvien muutos ja siihen liittyvä johtaminen. Toimenkuvien muutokseen voi liittyä myös uudenlaiset tavat työskennellä esim. työskentely yrityksessä.
•Henkilökunnan osaamisentarpeiden kartoitus muuttuvien toimenkuvien osalta
•Henkilökunnan koulutukset mm. osaamisen kehittäminen, työn kehittäminen, toimiminen asiantuntijaverkostoissa, osaamisen myynti, asiantuntijuuden tuotteistaminen jne.
•Kehitetään Savonian sisäisiä prosesseja ja perustehtävien sisältöjä tukemaan työelämäläheisen yhteistyön ja kumppanuuden toteuttamista tehokkaammin. (teoreettinen viitekehys Lean, jonka avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään "tuotannon" läpimenoaikoja)
•Kehitetään toimintamalleja, joilla palvelutuotannossa voidaan nykyistä tehokkaammin hyödyntää myös ammattikorkeakoulun laajat verkostot kansainvälisesti
•Kehitetään tietojohtamiseen tiedonkeruun periaatteet
•Tietojohtamisesta tukevan tietojärjestelmän vaatimusmääritelmän täydentäminen
•Palkitsemisjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto
•Tunnistetaan organisaatiorakenteen, johtamisjärjestelmän ja toimintajärjestelmän kehittämistarpeita tukemaan uudenlaisen osaamisen johtamista
•Tiedotus ja tiedonvaihto korkeakouluverkostossa
Tulokset.
KumppanitHämeen ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu
RahoittajaTekes EAKR