Hankkeen tiedot

NimiHealth ProPeli -suomalaisen Games for Health liiketoiminnan kehittäminen
Aloituspäivä1.6.2013
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMiika Kajanus
KuvausTavoitteena on tutkia digitaalisten pelien ja pelillisten menetelmien käyttöä terveyden, toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistämisessä.

Tutkimuksessa mallinnetaan uusia motivoivia ja vaikuttavia menetelmiä digitaalisen median, muotoilun terveydenhuollon kärkiyritysten sekä organisaatioiden kanssa.

Yhdistämällä terveys-, tuotekehitys- ja liiketoimintatutkimusta edistetään käyttäjälähtöistä Games for Health –tuotekehitystä ja kansainvälistä liiketoimintaa.
KehittämistarveGames for Health -projekti luo edellytyksiä suomalaisen Games for Health liiketoiminnan syntymiselle, kansanterveystyön uudistamiselle ja terveydenhuollon kustannusten tehokkaammalle kohdentamiselle.

Games for Health -liiketoiminta on tapoja tuottaa taloudellisesti kannattavia digitaalisia pelejä ja pelillisiä sovelluksia, joita käytetään terveyden, toimintakyvyn ja kuntoutuksen edistämiseen. Näitä sovelluksia käytetään pelikonsoleilla, tietokoneilla, tableteilla ja matkapuhelimilla. Niitä jaetaan joko tallenteina DVD-levyillä tai ladattavina sovelluksina matkapuhelin- ja internetverkossa. Games for Health -sovelluksia käytetään digitaalisissa käyttöympäristöissä joko yksin tai yhdessä yhteisöllisissä verkkoympäristöissä (esim. Facebook) sekä fyysisen ja digitaalisen ympäristön yhdistävissä kokonaisuuksissa (esim. liikuntapuistot).

ToimenpiteetTutkitaan digitaalisten pelien ja pelillisten menetelmien käyttöä terveyden, toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistämisessä. Tutkimuksessa mallinnetaan uusia motivoivia ja vaikuttavia menetelmiä digitaalisen median, muotoilun terveydenhuollon kärkiyritysten sekä organisaatioiden kanssa. Tutkimus toteutetaan sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa, kouluissa, kodeissa ja työpaikoilla. Näistä muodostuvat tutkimuksen ja
kehittämisen pelikentät Suomessa ja Sambiassa. Projektissa sovelletaan osallistavia työskentelytapoja sekä käyttöliittymä-, toimintaja pelikonsepteja.

Projektissa tutkitaan ja kartoitetaan uusia liiketoimintamalleja sekä kotimaisiin että ulkomaisiin sovelluksiin.
Tutkimuksesta saadaan tietoa jo olemassa olevien liikunnallisesti aktivoivien pelien käytöstä ja käyttökokemuksista sekä niiden vaikutuksista liikuntaan ja terveyskäyttäytymiseen.
TuloksetTerveydenhuollon teknologia-, hyvinvointi-, terveyspalvelu-, kuntoutus- ja digitaalisen median yritykset sekä peliteollisuus saavat uusia kohderyhmiä.

Tutkimus- ja kehitysympäristö jota käytetään jatkossa hyväksi yritysten tuotekehityksessä sekä koulutuksessa ja TKI-toiminnassa.

Yritysten liiketoimintaosaaminen, kilpailukyky, kasvu ja kansainvälistyminen vahvistuvat Suomessa.

Tutkittua tietoa eri asiakaskunnista ja niiden potentiaalista sekä menetelmistä jolla asiakkaiden tarpeisiin voidaan paremmin vastata.

Kartoitetaan uusia liiketoimintamalleja sekä kotimaisiin että ulkomaisiin sovelluksiin.
KumppanitItä-Suomen yliopisto (rinnakkaishanke)
Kylpylähotelli Kunnonpaikka
Mäntykankaan koulu ja Tatu ry
Hyvinvointikeskus Hytke (Procadena Oy)
Avokuntoutus Aksoni Suomen MS-liitto ry
Kuopion yliopistollinen sairaala, kuntoutus palveluyksikkö
Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron
Pikonlinnan kuntoutusklinikka
Kuopion klassillinen lukio
Fantasiarakenne Oy
Weego Software Ltd
Kuopio Innovation Oy
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry
RahoittajaTekes