Hankkeen tiedot

NimiKaivosvesien mobiili tutkimusympäristö
Aloituspäivä1.10.2012
Lopetuspäivä31.8.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEero Antikainen
KuvausKuopion tiedelaakson toimijoita verkostoimalla saavutetaan uutta merkittävää kaivosvesien puhdistuksen osaamista. GTK:n ydinosaamiseen kuuluu kaivosten tuotantoprosessien kehittäminen ja ympäristöriskien arviointi. Geologian tutkimuskeskuksen tavoitteena on jatkossa tukea myös vedenpuhdistusjärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa kaivoksiin. Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan laboratoriolla on vankka kokemus vesialan pilottien testaamisesta ja ylläpidosta. Itä-Suomen yliopistossa on saavuttanut vesikemikaalitutkimuksessaan uusia innovaatioita, joiden avulla kyetään metallienpoistoon vaativissa ympäristöissä.

KehittämistarveYhteiskunnallinen paine kaivosten vesiratkaisujen kehittämiseen on kasvanut voimakkaasti. Samalla nykykaivokset vaativat ratkaisuilta kustannus¬tehokkuutta, toimintavarmuutta, soveltuvuutta pohjoisiin olosuhteisiin ja kaivosprojektien kyseiseen elinkaarivaiheeseen. Kaivosalalle tarvitaan uusia ratkaisuja.
Toimenpiteet.
TuloksetHankkeen tuloksena saadaan metallien erotukseen ja vedenpuhdistukseen soveltuva kenttäkelpoinen pilot-järjestelmä, joka sisältää puhdistuslaitteet, rakenteellisen konttiratkaisun, mittaus- ja automaatiojärjestelmän. Puhdistuslaitteiston avulla voidaan kehittää kaivoskohtaisia laimeiden vesien metallinerotusprosesseja ja optimoida kemikaalireseptejä eri vedenlaatutiloille. Tuloksia hyödynnetään kaivosten prosessikehityksessä ja ympäristöriskien hallinnassa.
KumppanitProjektin koordinaattorina on Geologian tutkimuskeskus

Alan tuotteiden lähimarkkina-alue ulottuu koko fennoskandiaan johtuen kaivostoiminnan potentiaalista ja ympäristötekijöiden samankaltaisuudesta (kallioperä, maaperä, hydrologia, vuodenaikakierto, ilmastonmuutos). Varsinkin Ruotsin ja Norjan markkinat ovat realistiset ja kansallisten kohteiden lisäksi.
Projektin kohderyhmänä ovat Suomessa toimivat ja suunnitelussa olevat kaivokset, joiden kanssa on käyty neuvotteluja ja laadittu esiselvityksiä puhdistus- ja tuotantoratkaisujen tarpeista. Projektin ohjausryhmään haetaan edustajat erityisesti itäsuomalaisista kaivoksista (Altona-Mining/Kaavi, Mondo/Outokumpu,Sotkamo, Yara/Siilinjärvi).

Toinen projektin keskeinen kohderyhmä on tuotteita ja palveluja kehittävät itäsuomalaiset yritykset. Projekti on oppimisprosessi kohti teollisia sarjatuoteratkaisuja, johon osallistetaan hankintatoimessa potentiaaliset toimittajat. Hankkeen ohjausryhmään valitaan kaksi alueellista yritysedustajaa.
RahoittajaEAKR FLAT RATE