Hankkeen tiedot

NimiRakenna polkusi ammattikorkeakouluun
Aloituspäivä1.5.2012
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEsko Pöllänen
KuvausHankkeen kokonaistavoitteena on rakentaa oppimispolku toisen asteen valinnasta ammattikorkeakouluun ja jopa yliopistoon saakka. Hankkeessa keskitytään uraohjausmallin rakentamiseen. Opiskelijan urasuunnittelu vakiinnutetaan opintojen alussa alkavaksi ja koko opintojen ajan kestäväksi prosessiksi, jossa opiskelijalle luodaan selkeä polku ammattilliselta tosielta asteelta ammattikorkeakouluun.
Erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen kiinnitetään erityinen huomio. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan uraohjaussuunnitelma ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jota tarkennetaan koulutuksen edetessä. Mallissa huomioidaan myös opiskelijoiden kannustaminen ja ohjaus kesätöihin.
KehittämistarveHankkeessa keskitytään polun rakentamiseen oppilaitosten välille, mikä luo opiskelijoille konkreettisen mahdollisuuden tutustua jo opintojen alkuvaiheessa ammattikorkeakoulun opetukseen, osallistua opintoihin sekä suorittaa niitä jo toisen asteen aikana. Suoritukset voidaan myöhemmin hyväksilukea ammttikoreakoulussa.
Hanke järjestää myös tilaisuuksia vuoropuhelulle, jossa tuodaan entistä tehokkaammin ammatillinen toinen aste ammattikorkeakoulun tietoon ja päin vastoin.
Hankkeessa kehitetään myös opetusmenetelmiä vastaamaan nykyhetkeä ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Hankkeen aikana kehitetään sähköisiä opetusmateriaaleja mm. animaatio/virtuaalityyppisiä oppimateriaaleja, jotka vastaisivat paremmin tämän hetken ja tulevaisuuden koulutustarpeita. Ajatuksena on, että opiskelija pystyy opiskelemaan virtuaalimaailmassa jo koulutuksen alkuvaiheessa. Toisaalta oleellisena osana on kouluttaa opetushenkilöstöä niin, että pystymme vastaamaan polun rakentamisen tuomiin välillisiin ja välittömiin haasteisiin.
Toimenpiteet
TuloksetTavoitteena on, että kokonaiskoulutusaika ammatilliselta toiselta asteelta insinööriksi voidaan lyhentää siten, että kokonaisopiskeluajan pituudeksi tulisi 5-7 vuotta. Hankkeen aikana synkronoidaan molempien opetussuunnitelmia niin, että tällainen polun rakentaminen on mahdollista.
Tavoitteena on myös, että valmistuvilla opiskelijoilla on paremmat taidolliset ja tiedolliset osaamiset kuin perinteisellä polulla ja maakunnan yritykset saavat työvoimaa, joka osaa käyttää modernia teknologiaa sekä kykenee tarvittaessa kehittämään yrityksiä ja omaa osamistaan.
Hankkeen tulokset omalta osaltaa lisäävät tekniikan alan koulutuksen vetovoimaa ja houkuttavat hyvien opiskelijoiden hakeutumista jatko-opintoihin omassa maakunnassa, mikä puolestaan varmistaa osaavien työtekijöiden saatavuuden.
KumppanitSavon ammatti- ja aikuisopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja jossain määrin Itä-Suomen yliopisto.
Lopulliset hyötyjät ovat opiskelijat ja valmistuvia palkkaavat yritykset.
RahoittajaESR Flat rate