Hankkeen tiedot

Pohjois-Savon liiton logo, tekstillä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.
NimiOsaamiskartoituksesta koulutuksen kautta työelämään
Aloituspäivä1.1.2023
Lopetuspäivä31.12.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJohanna Taavitsainen
KuvausTarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman moni Pohjois-Savon alueelle saapunut, selvittää heidän opinto- ja työhistoriansa ja edistää tiedon saavutettavuutta ohjaten heitä oikean tiedon lähteille. Mm. lisä-, muunto- ja pätevöitymiskoulutustarpeiden selvittämiseksi ohjaamme heidän SIMHE -toiminnan pariin (Supporting Immigrants in Higher Education, Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta sekä osaamisen tunnistaminen).

Tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman monelle henkilölle tutkinnon saaminen Pohjois-Savon alueen koulutusorganisaatioissa, parantaa heidän työllistymisvalmiuksiaan ja tuoda heidän osaamisensa yrittäjien tietoon. Hankkeen tavoitteena on tuottaa eri kieliversioina työturvallisuussanastoa.
KehittämistarveUkrainan sodan vuoksi on Pohjois-Savon alueelle muuttanut runsaasti korkeakoulutettuja ja korkeakouluopintonsa keskeyttämään joutuneita henkilöitä. Hanke vastaa tarpeeseen selvittää heidän koulutus-ja työhistoriansa, tämä toteutetaan osaamiskartoituksena haastatteluin ja jalkautumalla kohderyhmille järjestettyihin tapahtumiin. Kerättävää dataa on tarkoitus hyödyntää sekä alueen koulutusorganisaatioiden että yritysten käyttöön - koulutussuunnittelun, opiskelijarekryn ja paikallisten yritysten osaajapulan helpottamiseksi. Vastaavaa tietopohjaa alueella ei ole vielä käytettävissä, joten hanke palvelee kaikkia alueen sidosryhmiä, ja hankkeen aikana kerätty tietokanta edesauttaa tulevia, saman aihealueen parissa toimivia hankkeita edistämään niiden menestymistä.
ToimenpiteetPyritään tavoittamaan kohderyhmä eri kanavien avulla, esittäytymällä mm. kohderyhmän käyttämissä sosiaalisen median kanavissa ja jalkautumalla heille järjestettäviin tapahtumiin sekä järjestämällä henkilökohtaisia tapaamisia, tarkoituksena kartoittaa tietoa haastattelututkimusten avulla

Yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa pyrimme madaltamaan kynnystä opintoihin hakeutumiselle järjestämällä mahdollisuuksia opintoihin ja kampuksiin tutustumiseen


Tulokset
KumppanitKaikki koulutusasteet Pohjois-Savon alueella - potentiaalisten opiskelijoiden tiedottaminen koulutusmahdollisuuksista

Kohderyhmänä alueelle tulleet ukrainan- ja venäjänkieliset henkilö - osaamiskartoitukset

Sidosryhminä toimivat kunnalliset organisaatiot ja palveluyritykset, alueen yrityselämä - hankkeen data tullaan hyödyntämään eri sidosryhmien käyttöön - dokumentointi ja raportointi mm. yritysjärjestöjen jäsenyrityksille, koulutusorganisaatioille sekä paikallisesti että valtakunnallisesti
RahoittajaAIKO 2021-27