Hankkeen tiedot

EU-logo, sekä teksti Euroopan unionin osarahoittama.
Nimi3D-tulostuksen yhteishankkeen valmisteluhanke
Aloituspäivä1.6.2022
Lopetuspäivä31.3.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Alonen
KuvausHankkeen tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan paikallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla maailmalta saatavalla osaamisella. Käytännössä tämä tarkoittaa osaamisen kehittämiseen ja innovointiin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa ja yrityslähtöistä toiminnan uudistumista.

Valmisteluhankkeessa valmistellaan hakemus projektille, joka toteuttaa em. tavoitteita ja edistää valmistavan teollisuuden digitalisoitumista tukemalla siirtymistä 3D-tulostuksen hyödyntämiseen, joka on yksi digitaalisen valmistuksen menetelmistä ja jonka omaksuminen edistää myös muiden valmistusmenetelmien digitalisoitumista. Tämä hanke edistää myös ns. vihreän siirtymän toteuttamista mahdollistamalla valmistuksen energiatehokkaasti pienemmällä jätteen määrällä.
KehittämistarveLisäävä valmistus, jota puhekielessä kutsutaan 3D-tulostukseksi, on tällä hetkellä nopeimmin kasvava tuotantotekniikan osa-alue. Yleensä uusien tekniikoiden omaksumisessa eturintamassa oleva Suomi on tässä jäänyt pahasti jälkeen edelläkävijämaista, joissa 3D-tulostuksen tekniikoiden omaksumisesta yrityksissä on saatu erittäin hyviä tuloksia ja kilpailuetua.
Suomessa eri organisaatiot ovat hankkineet laitteistoja 3D-tulostukseen ja eri alueilla osaamistakin jo on, mutta valtakunnallisesti osaaminen on sirpaleista ja osaamispotentiaalia ei saada täysimääräisenä hyödyntämään teollisuuden kehittymistä.
ToimenpiteetHankeen toteutus on jaettu työpaketteihin (WP) hyvien projektikäytäntöjen mukaisesti.
WP1. Konsortion kokoaminen
WP2. Hankehakemuksen koostaminen
WP3. Hankkeen tiedotus ja hallinnointi
TuloksetValmisteluhankkeen konkreettisena tuloksena on hankehakemus varsinaiseen hakuun. Valmisteluhanke myös käynnistää laajamittaisen 3D-tulostuksen TKI-toimijoiden yhteistyön, joten on odotettavaa, että valtakunnallinen innovaatio- ja osaamisverkosto kehittyy hankehakemuksen lisäksi, TKI-toimijoiden yhteistyö tiivistyy jo tämän hankkeen vaikutuksesta ja hankkeessa käynnistyy myös muiden hankkeiden valmistelua.
KumppanitKyseessä on yhteishanke, jonka toimivat ovat Oulun Yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Itä-Suomen Yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
RahoittajaEAKR 2021-27