Hankkeen tiedot

NimiEVELINA - Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö - Savonia
Aloituspäivä1.9.2011
Lopetuspäivä30.9.2013
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöRisto Niemi
KuvausTekesin EVE-ohjelmaan (http://www.tekes.fi/ohjelmat/EVE) liittyvänä hankkeena EVELINA-Savonia-projektin tavoitteena on alueellisesti edistää sähköajoneuvoalan suomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittymistä.
KehittämistarveEVELINA-Savonia-projekti liittyy EU:n ilmasto-, liikenne- ja energiapolitiikkaan. Suomessa on EU-tavoitteita noudatellen asetettu tavoitteeksi sähköisen liikenteen tuntuva lisääminen. Tämä edellyttää liikennevälineiden ja niiden komponenttien lisäksi myös laajaa infrastruktuurin (latauspisteet, sähköverkon ja sähkön tuotannon ohjauksen sekä mahdollisen uuden tuotannon rakentaminen) suunnittelua ja rakentamista.
ToimenpiteetEVELINA-Savonia-projekti jakaantuu viiteen aihealueeseen:

1. Savonian testiajoneuvot
2. Sähkökäyttöisen cityauton jatkokehittäminen
3. Akkutestijärjestelmät
4. EMC-mallinnus
5. Sähköajoneuvoihin liittyvään standardointitoimintaan osallistuminen

Aihealueista lyhyesti:

1. Savonian testiajoneuvot
Savonian testiajoneuvot ovat osa Tekesin EVE-hankkeen (Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät) sähköajoneuvolaivuetta (fleet), jonka avulla on tarkoitus tutkia sähköajoneuvojen soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin, latauslaitteistojen toimivuutta ja niiden järkevää sijaintia, lataamisen vaikutusta sähköverkkoihin ja sähköenergian jakeluun sekä tuotantoon. Ajoneuvot toimivat samalla sähköajoneuvotekniikan tutkimuslaitteina. Tätä varten ajoneuvot on varustettu mittausjärjestelmillä, joiden tuottamat tulokset varastoidaan tutkimustarkoituksia varten EVE-ohjelman yhteiselle palvelimelle. Tutkimusajoneuvojen hankintaan on saatu erillistä hankinta-avustusta työ- ja elinkeinoministeriöltä.
Savonialla on tällä hetkellä neljä sähköajoneuvoa:
Tazzari Zero, L7e-luokan (nelipyörä) ajoneuvo, joka on hankittu ennen EVE-ohjelman alkua.
Think City, sähköauto, joka on hankittu TEM-tuen edellyttämällä leasing-menettelyllä ja varustettu Meshworks Wireless Oy:n SeeMoto-järjestelmällä mittaustietojen reaaliaikaista seurantaa ja reksiteröintiä varten.
Sanifer-sähkömopoauto, L6e-luokan ajoneuvo, joka on hankittu cityauto-projektriryhmän tekniikkakokeiluihin.
Brammo-sähkömoottoripyörä. Sähkömoottoripyörän kehittäminen on tarkoitus saada mukaan EVE-ohjelman seuraavaan vaiheeseen, joka alkaa vuoden 2014 alussa. Sähkömoottoripyörän suunnittelua on tehty integroidun tuotekehityksen opiskelijaprojektina vuoden 2013 kevään aikana, mutta EVELINA-Savonia-hankkeeseen projekti tulee mukaan vasta EVE-ohjelman kakkosvaiheessa.
Kaikissa Savonian sähköajoneuvoissa on litiumioniakut, mutta vain Sanifer-sähkömopoauton akut ovat European Batteries Oy:n akkuja, muut ovat joko kiinalaisia tai italialaisia akkuja.

2. Sähkökäyttöisen cityauton jatkokehittäminen
Savonian Chopper-hankkeesta saatujen kokemusten ja käytäntöjen pohjalata on integroidun tuotekehityksen hankkeena tarkoitus jatkokehittää sähkökäyttöistä cityautoa. Kehittämisen pohjana on alun perin Suomessa suunniteltu, mutta Kiinassa valmistettu Sanifer-sähkömopoauto. Sanifer-ajoneuvoja on valmistettu parikymmenen kappaleen nollasarja, josta yksi ajoneuvo on hankittu Savonialle testiajoneuvoksi. Saniferin pohjalta tehty, henkilö- ja/tai jakeluliikenteeseen kaupunkialueella soveltuva, L7e-luokan ajoneuvo on tarkoitus saada prototyyppivaiheeseen vuoden 2015 aikana. Tässä pyritään tekemään yhteistyötä European Electric Car Ltd:n kanssa. European Electric Car Ltd on perustettu valmistamaan teollisesti sähköistä cityautoa.

3. Akkutestijärjestelmät
Akkujen laboratoriotestausta varten Savoniaan rakennetaan kaksi pienellä ajoneuvomoottorilla ja sähköverkkoon tehtävällä jarrutuksella varustettua, automaattista testausjärjestelmää. Näillä voidaan tehdä toistuvia akkujen purkaus- ja lataussyklejä hyvin tarkasti todellisia ajotilanteita jäljitellen.

4. EMC-mallinnus
Savonian EMC-laboratoriossa voidaan mitata sähköajoneuvojen ja latauslaitteiden komponenttien EMC-arvoja. Kokonaiset latauslaitteet ja pienet sähköajoneuvotkin mahtuvat mittaushuoneeseen. Tuotekehityksen yhteydessä saavutetaan kuitenkin selkeitä etuja, jos EMC-asioita voidaan jo suunnitteluvaiheessa mallintaa virtuaalisessa 3D-ympäristössä, tarvitsematta rakentaa prototyyppejä jokaista kokeilua varten erikseen. Tällaisen mallinnustyökalun toteuttamisen järkevyyttä selvitetään hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ja mikäli kehittäminen vaikuttaa taloudellisesti kannattavalta, kehitystyö pyritään saamaan EVE-ohjelman toiseen vaiheeseen. Selvityksessä tehdään yhteistyötä Esju Oy:n kanssa.

5. Sähköajoneuvoihin liittyvään standardointitoimintaan osallistuminen
EVELINA-Savonia-projektin päällikkö on jäsenenä SESKO ry:n standardointikomiteassa SK69, S
TuloksetSähköiseen liikenteeseen, johon ajoneuvojen lisäksi sisältyy sähköisen liikenteen tarvitsema infrastruktuuri, liittyvän tietouden ja osaamisen saaminen Savonian vaikutusalueelle. Sähköajoneuvojen ja niiden komponenttien tuotantoa palvelevan tietouden tuottaminen testiajoneuvojen käytön ja mittausten perusteella. Akkutestausten tekeminen parempien ajoneuvoakkujen kehittämiseksi. Sähköisen cityauton valmistukseen tähtäävän suunnittelutyön tekeminen prototyyppiasteelle. EMC-mallinnustyökalun kehittäminen. Sähköajoneuvoihin, latauslaitteisiin ja akkukennoihin liittyvän standardointitietouden saaminen alueen tarvitsijoille. Lukuisia projekti- ja opinnäytetyösuorituksia Savonian opiskelijoille.
KumppanitTekesin EVE-ohjelma jakaantuu viiteen ryhmittymään (konsortioon), joista Tampereella pääpaikkaansa pitävä EVELINA on yksi. Savonia on osa EVELINA-konsortiota (http://www.hermia.fi/evelina/). EVELINA-konsortion muut osapuolet ovat:
Hermia Oy (koordinaattori)
Tampereen teknillinen yliopisto
Sähköenergiatekniikan laitos
Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Vaasan yliopisto
ABB
Tampereen sähkölaitos
Taipale Telematics Oy
InfoTripla Oy
Meshworks Wireless Oy
Fibox Oy
Fleetlogis Oy
Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Wapice Oy
VTT
Elenia
Ec-Tools Oy
Kuopion Energia Liikelaitos

Savonia toimii hankkeessa läheisessä yhteistyössä European Batteries Oy:n, European Electric Car Ltd:n ja Navitas Kehitys Oy:n kanssa, mutta hankkeen rahoitus tulee yksinomaan Tekesin ja Savonian kautta. Ajoneuvohankintoihin saadaan avustusta työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM).
RahoittajaTekes