Hankkeen tiedot

EU-logo, tekstillä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin, sekä leader -logo.
NimiSavon Helmiä
Aloituspäivä1.10.2022
Lopetuspäivä31.12.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSanna Rantala
KuvausHankkeen tavoitteena on luoda Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueen perinne-, kulttuuri ja kotiseutuyhdistysten sekä niiden yhteistyöyritysten kanssa uusia matkailuun liittyviä palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja.
Kehittää uusia palveluja, joissa historia ja nykyaika kohtaavat tarinoiden ja digitaalisuuden keinoin. Samalla aktivoidaan alueen toimijoita yhteiskehittämiseen ja verkostomaiseen toimintaan sekä mahdollistetaan tulevaisuuden työpaikkojen rakentaminen nuorille luovien alojen työntekijöille. Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta keskeisestä työpaketista, joissa kartoitetaan kansallisia ja kansainvälisiä kulttuurikohteita ja tehdään markkinaselvitykset (TP1), rakennetaan palvelukokonaisuuksia käyttäjälähtöisen palvelukehittämisen palvelumuotoilun keinoin (TP2), kuvataan sanallisesti ja kuvallisesti uudet palvelukonseptit suomeksi ja englanniksi testaten samalla eri palvelutuotteille sopivia jakelukanavia (TP3).
KehittämistarveSavon Helmiä on hanke, jossa kirkastetaan Kuopion ympäristön kulttuurikohteiden asiakaskokemusta ja luodaan uusia liiketoimintakonsepteja.
Kehittämistarve on lähtöisin Juankosken, Muuruveden, Nilsiän ja Karttulan/ Syvänniemen eri yhdistyksiltä, jotka ovat
vuosikausia tehneet ja kehittäneet alueen perinne-, kulttuuri- ja yhteistyötä. Viimeisimpien hankkeiden jälkeen he näkivät, että nyt tarvitaan uudenlaista yhteistyötä ja osaamista, jotta tehdyt kehittämistoimenpiteet saadaan vietyä uudelle tasolle, laajempaa tietoisuuteen ja myös taloudellisesti hyödynnettävään muotoon. Tähän liittyy oleellisesti asiakaskohderyhmien valinta, niiden tuntemus ja heille palveluiden räätälöinti. Kuopion kaupungilla nähtiin tärkeänä näiden kolmen aktiivisen ns. pitäjäraatialueen tekemisen laajentaminen koko kaupungin maaseutualueelle. Vastaavasti kun Savonia on jo vuosia miettinyt ja kontaktoinut Pohjois-Savon kuntia kattavalla kulttuurimatkailun kehittämistä koskevalla ajatuksella, huomasimme tässä asiassa tarpeiden kohtaavan ja Savonialla oli valmius lähteä kehittämään ja hallinnoimaan tätä hanketta. Savonia oli mm. kontaktoinut Siilinjärven ja Tuusniemen kuntia jo aikaisemmin. Näistä puitteista siten läksi kehittymään Kalakukkoalueen kokoinen hanke.
ToimenpiteetToimenpiteet:
1) Luodaan yhdessä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa uusia ympärivuotisia matkailupalvelukonsepteja ja
liiketoimintamalleja.
2) Viedään asiakaskokemukset uudelletasolle, jossa historia ja nykyaika kohtaavat paikallisissa kulttuurikohteissa.
3) Elävöitetään olemassa olevia tarinoita jareitistöjä digitaalisuuden keinoin.
4) Aktivoida alueen toimijoita yhteiskehittämiseen ja verkostomaiseen toimintaan.
5) Rakennettaan tulevaisuuden työpaikkoja nuorille vastavalmistuville luovien alojen työntekijöille.
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaLeader (maasetu) 2014-2020