Hankkeen tiedot

NimiInnovatiiviset yhdistelmäkäsittelyteknologiat teollisuusvesien käsittelyyn kansainvälisille vesialan markkinoille
Aloituspäivä1.9.2022
Lopetuspäivä31.12.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEero Antikainen
KuvausHankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä seuraavien teollisuusvesijakeiden käsittelyyn:

- öljyisten teollisuusvesien käsittelyyn
- metallipitoisten teollisuusvesien käsittelyyn ja metallien talteenottoon

Lisäksi hankkeessa on tavoitteena luoda edellytyksiä uusien innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan muodostumiselle vesiosaamisesta sekä avataan väyliä kv-yhteistyöhön ja kv-liiketoimintaan yhteistoiminnassa Finnish Water Forumin kanssa.
KehittämistarveHankkeen tavoitteena on vahvistaa vesialan toimijoiden välistä yhteistyötä uusien yhteistarjoomaan perustuvien vientituotteiden ja yhdistelmäratkaisuiden tuottamiseksi ajankohtaisiin veden käsittelyn haasteisiin. Hankkeen tavoitteina on:
- Ratkoa ajankohtaisia haasteita tuottaen niihin yhteistarjoomaan perustuvia uusia innovatiivisia ja vientikelpoisia ratkaisuja osana uudistuvaa vesien käsittelyä -> Käytännön toteutus hankkeessa: valikoitujen case-tapausten ratkominen yhteistoiminnassa yritysten, case-ownereiden sekä tutkimuslaitosten kesken
- Luoda edellytyksiä uusien innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan muodostumiselle vesiosaamisesta
- Avata väyliä kv-yhteistyöhön ja kv-liiketoimintaan yhteistoiminnassa Finnish Water Forumin kanssa.
ToimenpiteetHankkeessa pilotoidaan seuraavia vedenpuhdistuksen prosesseja:

- öljyiset teollisuusvesien käsittely
- metallipitoisten teollisuusvesien käsittely ja metallien talteenotto

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin seuraavasti:
1.) TP 1: Hankkeen hallinnointi ja yhteistyön koordinointi sekä tulosten raportointi
2.) TP 2: Yhdistelmäkäsittelymenetelmät öljyisten vesien käsittelyyn
3.) TP 3: Innovatiiviset käsittelymenetelmät metallien talteenottoon teollisuuden jätevesistä,
4.) TP 4: Vientipotentiaalin kartoitus ja yhteistarjooman määrittely kansainväliseen liiketoimintaan.
TuloksetHankkeen tulokset kootaan yhteen investointipäätöksen mahdollistavaksi, täyden mittakaavan vedenkäsittelyprosessin konseptiksi sisältäen arvion laitteiston investointi- ja käyttökustannuksista. Tehtävän aikana arvioidaan mahdollisuudet uuden vedenkäsittelyratkaisun tuotteistamiseksi tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien/osatoteuttajien kanssa tavoitteena suoraan teollisuudessa hyödynnettävissä oleva ja teollisuuden tarpeisiin vastaava yhdistelmäkäsittelymenetelmä. Samalla hankkeen pilotointikohteista muodostuu vientikauppaa edistäviä referenssikohteita.

Tuotoksina syntyy:
- Käytännössä demonstroitu menetelmä puhdistaa öljyisiä jätevesiä sekä metallipitoisia jätevesiä
- Käytännössä demonstroitu menetelmä ottaa talteen teollisuuden jätevesien sisältämiä metalleja
- Uusi tuote/palvelukonsepti öljyisten jätevesien sekä metallipitoisten jätevesien puhdistuksen tehostamiseksi toimipaikkakohtaisesti kohtuullisin kustannuksin
- Uusi sovellusalue 4D Sieppareille ja niiden toimivuuden todentaminen prosessissa
- Potentiaalisten kv-markkina-alueiden kartoitus erityisesti Euroopan ja Aasian alueilta näiden teknologioiden myynnin edistämiseksi yritysten omiin tuleviin liiketoimintasuunnitelmiin.
- Malliesimerkki miten voidaan sovittaa hankkeen teknologia osaksi olemassa olevia jätevedenkäsittelyprosesseja.
KumppanitSavonia-ammattikorkeakoulu oy (Savonia) toimii hankkeen päätoteuttajana vastaten hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista. Lisäksi Savonia tuo hankkeeseen eri prosessien sekä monitorointimenetelmien pilotointikyvykkyyttä kenttäkohteissa tapahtuvaa Proof of Concept –demonstrointeja varten.

Finnish Water Forum (FWF) toimii hankkeessa osatoteuttajana vastaten hankkeen kustannus-hyöty –analyysien, markkinaselvitysten sekä kansainvälistämissuunnitelmien laadinnasta erityisesti Työpaketin 4 ”Vientipotentiaalin kartoitus ja yhteistarjooman määrittely kansainväliseen liiketoimintaan” osalta.

Weeefiner Oy toimii hankkeessa osatoteuttajana vastaten 4D-sieppariteknologioiden toteutuksesta sekä niiden koetoiminnasta osana Proof of Concept –caseja.

Biobros Oy toimii hankkeessa osatoteuttajana vastaten sähkösaostusteknologioiden kehittämisestä ja pilotoinnista metallien poistoon sekä öljyisten vesien käsittelyyn liittyen osana Proof of Concept –caseja.
RahoittajaMaa-ja metsätalousministeriö 2014-2020