Hankkeen tiedot

NimiTietotila
Aloituspäivä30.11.2012
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetri Kainulainen
KuvausHankkeen yleisenä tavoitteena on vastata tilojen tietoteknisiin tarpeisiin ja tukea maatilojen menestymistä ja maaseudun asutusta ylläpitämällä tietoteknistä osaamista, varmistamalla laajakaistayhteyksien toimivuus sekä kehittämällä yhteistyötä tietoteknisiä palveluja tarjoavien tahojen sekä palveluja käyttävien asiakkaiden välille.

Erityistavoitteina on 1. Kysynnän mukaisten ja räätälöityjen tiedotustapahtumien järjestäminen eri puolella Pohjois-Savoa tietoteknisistä teemoista, 2. osallistuminen maaseudun tietoyhteiskuntaa käsitteleviin kehittämistyöryhmiin, 3. selvitys maatilojen tulevista tietotekniikan ja –hallinnan tarpeista, 4. eri sektoreiden pk-yritysten hyvien tietojärjestelmien benchmarkkaus ja hyödyntäminen, 5. nykyaikaisten, paikasta ja ajasta riippumattomien etäkokous- neuvonta ja koulutuskäytänteiden testaaminen ja jalkautus koko maakuntaan sekä 7. pilotoida maatalousyrittäjien tarvitsemien tietoaineistojen sähköinen tietovarasto.
KehittämistarveTilakoon kasvu tuo entistä suurempia haasteita tilatasolla. Tarvitaan entistä parempaa johtamista, tuotantoprosessien hallintaa, talousosaamista, resurssitehokkuutta sekä ydintoimintoihin keskittymistä. Viljelijäperheen oma työpanos ei enää riitä kaikkiin töihin, joten on tärkeä löytää tasapaino tarvittavan ATK-, kone- ja automaatiotason sekä ihmistyön välille. Toisaalta myös niin, että oma työpanos osataan käyttää oleellisimpiin töihin ja muuta ihmistyötä hankkia erilaisten ratkaisujen kautta muualta.

Maitotilabarometrissa maitotilat olivat nostaneet tärkeimmäksi neuvonta- ja koulutustarpeiksi ATK –asioissa juuri koko tilan johtamiseen liittyvät sovellukset ja ATK –osaamisen, eli viljelijät ovat myös itse tunnistaneet kokonaisuuden hallinnan tärkeäksi. Mikäli tilakoko jatkaa kasvuaan ja jopa kiihtyy, on entistä tärkeämpää tunnistaa maatilojen tulevaisuuden tarpeet myös tietohallinnan ja –tekniikan osalta. Tarvitaan konkreettista selvitystyötä, joka yksilöi tilojen tietohallinnan tarpeet ja antaa syötteitä kehitystyöhön.
ToimenpiteetPalvelujen tuottajien ja käyttäjien yhteistyö:
Hanke verkostoituu erilaisten sähköisten palvelujen tuottajien kanssa tavoitteena ajantasainen ja oikea tiedonvaihto sekä uusien palvelutarpeiden tunnistaminen. Hanke järjestää yhteistyötilaisuuksia sekä tiedottaa palvelujen käyttäjille erilaisista palveluista. Hanke selvittää keskitetyn tietovaraston toteutusmahdollisuuksia ja työstää siihen pohjan.

Tulevaisuuden kehittämistarpeet:
Toteutetaan alkuvuonna 2013 tai talvikaudella 2013-2014 kyselytutkimus, jonka perusjoukkona on tietyn kokoluokan maatilat Pohjois-Savossa. Kysely tehdään pääsääntöisesti sähköisenä, mahdollisesti puhelimella täydentäen. Kyselyllä selvitetään maatilojen näkemyksiä tietotekniikan käytöstä, tulevaisuuden tarpeista ja kehittämisen kapeikoista. Selvitys kohdennetaan myös tuleville maatalousyrittäjille, eli ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijoille. Hankkeen aikana selvitetään myös eri alojen pk-yritysten hyviä käytäntöjä tieto- ja prosessienhallinnassa ja arvioidaan niiden soveltuvuutta maatiloille. Selvitys toteutetaan haastattelemalla valittujen pk-yritysten yrittäjiä ja tietohallinnosta vastaavaa henkilöstöä.

Tiedotus:
Alueellisia tiedotustapahtumia 4-5 kpl vuosittain, seminaari vuosittain. Lisäksi koulutuksia ja tapahtumia järjestetään kysynnän ja teemojen mukaan yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa.
TuloksetHankkeen tuloksena maatilayrittäjien saavat päivitystä tietoteknisiin valmiuksiinsa, koulutuksessa ja viestinnän toteutuksessa otetaan käyttöön uusia toimintatapoja, Pohjois-Savo on aktiivisesti mukana uusien sähköisten palvelujen ja tuotteiden kehittämistyössä, nopeat tietoliikenneyhteydet ovat entistä useamman maatilayrityksen saatavilla ja hyödynnettävissä, saadaan päivitetty kokonaisnäkymä maatalouden tulevaisuuden atk-alan kehittämistarpeista sekä ylläpidetään Pohjois-Savon maaseudun elinvoimaa ja asumisen edellytyksiä.
KumppanitHankkeen kumppaneita ovat maatilat, Pohjois-Savon kunnat, alueen muut oppilaitokset, ProAgria Pohjois-Savo, ELY-keskus.
RahoittajaMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke