Hankkeen tiedot

NimiKesto
Aloituspäivä1.1.2013
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivuthttps://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/hankkeet/paattyneet/kesto.pdf
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöArja Korhonen
KuvausKESTO hankkeen tavoitteena on edistää nautojen terveyttä ja tätä kautta tuotannon kannatta-vuutta vasikasta poistolehmään saakka. Tavoitteena on myös tuoda uutta ja syventävää tietoa viljelijöille sekä erilaisten asiantuntijatahojen palveluiden kehittämiseen. Hanke muodostuu kahdesta tutkimusosiosta.

1. KESTO Vasikoiden alkukasvatus,
2. KESTO Maidontuotanto

KehittämistarveTämänhetkinen maidon keskituotos maitotiloilla (tuotosseurantatilat) on noin 9000 kg vuodessa. Oikealla ruokinnalla ja Suomen keskimääräisellä karja-aineksella on mahdollisuus saavuttaa yli 10000 kg keskituotos, mutta samalla saattavat kuitenkin tuotannollisten sairauksien riskit lisääntyä ja hedelmällisyys heikentyä. Lehmän keskituotostavoitteen asettamisessa lyhytkestoinen maitotulo ja pitkäkestoinen uudistuskustannus ovat keskenään ristiriitaisia tekijöitä. Ei ole olemassa talou-dellista kokonaismallia, joka huomioisi nämä molemmat tekijät.

Kestävän, pitkäikäisen lehmän pohja luodaan jo vasikkavaiheessa, lisäksi hyvä vasikka-aines on myös kannattavan lihantuotannon edellytys. Vuonna 2011 vasikan vuosi -teemalla pyrittiin kiinnit-tämään enemmän huomiota vasikoiden kasvatukseen ja olosuhteisiin. Vaikka asiat ovat jo pitkään olleet esillä, valitettavasti edelleen ei aina osata kiinnittää huomiota vasikoiden alkuhoitoon.
Toimenpiteet
TuloksetHankkeen tuloksena saadaan päivitettyjä suosituksia vasikoiden alkuhoitoon, ruokintaan ja vasikkatilojen toiminnalliseen suunnitteluun, ohjeistusta lehmän eliniän nostoon, arvioitua tietoa ja aineistoa keskituotoksen taloudellisen merkityksestä sekä päivitetty ohjeistus kolmen niiton kor-juuaikastrategialle. Hankkeen hyödynsaajina ovat maito- ja nautatilalliset, neuvojat ja tutkijat sekä alan opettajat ja opiskelijat.
KumppanitKESTO -hankkeet toteutuksessa mukana MTT, Savonia-ammattikorkeakoulu, AtriaNauta ja FABA.

Yhteistyökumppaneina lisäksi Pohjois-Savon maatilayritykset, ProAgria Pohjois-Savo, Valio, Raisioagro.
RahoittajaMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke