Hankkeen tiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön logo.
NimiHyvää jälkeä- tutkimushanke
Aloituspäivä1.9.2021
Lopetuspäivä31.12.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPirjo Turunen
Kuvaus
KehittämistarveHyvää jälkeä -hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja ymmärtää itsenäistymistä ja aikuistumista tukevaan jälkihuoltoon osallistuvien nuorten ja ammattilaisten jälkihuoltokokemukseen vaikuttavia mekanismeja sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä nuorten, ammattilaisten ja palvelujärjestelmän näkökulmasta.
Hanke tuottaa (1) kattavan tietopohjan ja (2) syvällistä ymmärrystä jälkihuollon nykytilasta asiakkaiden, ammattilaisten ja järjestelmän näkökulmasta sekä näiden pohjalta rakentuvan (3) käytäntöjä tilanneperustaisesti ohjaavan vuorovaikutus- ja yhteistyöalustan.
Hanke mahdollistaa nuorten ja ammattilaisten kokemusten tallentamisen ja hyödyntämisen tavalla, joka täydentää merkittävästi lastensuojelun kehittämiseksi koostettua rekisteritietoon ja paikallisiin pieniin aineistoihin pohjautuvaa nykytietoa
ToimenpiteetTP1. Jälkihuollon nykytilan ja potentiaalisen organisatorisen tulevaisuuskuvan kartoittaminen
TP2. Hyvän jälkihuollon edellytyksien ymmärtäminen nuorten ja ammattilaisten kokemusten ja eletyn ”jälkihuoltoarjen” näkökulmasta
TP3. Edellisissä vaiheissa kertyvän tiedon pohjalta kehittää jälkihuoltoa monipolvisena ja usein ei-johdonmukaisena siirtymänä tunnistava, vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva ja sitä tilanne-perustaisesti ohjaava (digitaalinen) vuorovaikutus- ja yhteistyökäytäntö
Tulokset1) Hankkeen tuloksena rakentuu valtakunnallisesti kattava tietopohja jälkihuollon organisatorisesta ja kokemuksellisesta tilasta viimeaikaisten uudistusten jälkeen ja aikana.
2) Hankkeessa luodaan syvällistä ymmärrystä jälkihuollosta nuorten ja ammattilaisten elettynä arkikokemuksena.
3) Hanke osallistuu teoreettismetodologiseen keskusteluun nuorten osallistumisesta ja toimijuudesta tutkimuksessa ja kehittämisessä
4) Hankkeessa rakentuu ymmärrys jälkihuollon puitteista, käytännöistä ja eletystä kokemuksesta tuottaa välitöntä tietoa muutoksessa olevan kentän kehittämisen, johtamisen ja päätöksenteon tueksi.
KumppanitHankkeen koordinointi: Tampereen yliopisto
Partnerit: Savonia-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, SOS-Lapsikylä
RahoittajaSosiaali-ja terveysministeriö