Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiLuova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot
Aloituspäivä2.8.2021
Lopetuspäivä30.11.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöRaisa Leinonen
KuvausHankkeen tavoitteena on pohjoissavolaisen luovan talouden näkyväksi tekeminen ja aluebrändin vahvistaminen luovan talouden alueena sekä edelliseen liittyvän hybriditapahtumaosaamisen ja monialaisen
yhteistoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on lisätä viestinnän keinoin luovan talouden vaikuttavuutta ja näkyvyyttä muille toimialoille työmahdollisuuksien lisäämiseksi. Näkyvyyden lisäämisellä tavoitellaan sitä, että luovan osaamisen vaikutus muiden toimialojen kasvuun ja kansainvälistymiseen arvonlisään vahvistuisi ja avaisi uusia työ- ja markkinamahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteillä pyritään vauhdittamaan toimialojen kasvuhakuisuutta, tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa rohkeaa uudistumista sekä uusien teknologioiden käyttöä tapahtumien tuotannoissa ja liiketoiminnassa.
KehittämistarveHanke on luova reaktio luovan talouden, matkailu- ja tapahtumatoimialojen yhteistoiminnan vahvistamiseksi, digitaalisen liiketoiminnan lisäämiseksi ja luovan talouden vaikuttavuuden edistämiseksi. Hankkeella tuetaan edellä
mainittujen, Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.
Koronasta eniten kärsineet toimialat tarvitsevat kipeästi osaamisen ja toimintatapojen uusiutumista muutoskyvykkyyttä
vahvistamalla, paitsi koronan aiheuttamista haasteita selviytymiseen, myös tulevaisuuteen varautumiseksi.

ToimenpiteetTavoitteisiin päästään kahden toisiinsa liittyvän konkreettisen pilotin avulla, joissa toteutetaan koulutuksia mm. digiaaliseen liiketoimintaan liittyen, opitaan yhteiskehittämisen menetelmiä, edistetään verkottumista muiden toimialojen kanssa ja tehdään monikanavaista viestintää. Toimenpiteillä luodaan ratkaisuja muutosprosessien hallintaan ml. vihreä siirtymä, luodaan uutta liiketoimintaa ja työmahdollisuuksia ja vastataan sitä kautta kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaamisen tarpeeseen Pohjois-Savossa. Muutoskyvykkyyttä vahvistetaan toiminta- ja ajattelutapoja uudistamalla muotoiluajattelun toimintatavoilla ja luovilla toiminnallisilla menetelmillä.

TuloksetHankkeen tuloksena on tuettu luovan talouden yritysten, matkailuyritysten ja tapahtumajärjestäjien muutosta kohti
parempaa osaamista, uusia verkottuvia toimintatapoja ja digitaalista liiketoimintaa. Toimenpiteillä on luotu ratkaisuja
muutosprosessien hallintaan, luotu uutta liiketoimintaa ja työmahdollisuuksia ja sitä kautta kilpailukyvyn ja
talouskasvun turvaamista Pohjois-Savossa.
Hankkeen toimenpiteet liittyvät kansallisen Luovan talouden tiekartan (TEM) tavoitteisiin lisäämällä luovien alojen tunnettuutta uuden arvon tuottamisessa ja luovan talouden yritystoiminnan edistämisessä. Alueellisen Luova Pohjois-Savo-toimenpideohjelman toimenpidealueita ja toimenpiteitä hanke toteuttaa luovan talouden vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämisellä alueen työllisyysmahdollisuuksien kehittämiseksi, ristipölytyksen lisäämiseksi monialaisessa innovaatiotyössä eri toimialojen välillä sekä tulevaisuusajattelun vahvistamista tulevaisuuteen varautumiseksi.
KumppanitCreative Finland, Taiteen edistämiskeskus TAIKE, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. / Design Union, Kuopio kaupunki, yritykset ja muut organisaatiot luovilta toimialoilta sekä matkailu- ja tapahtuma-alojen toimijat.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020