Hankkeen tiedot

NimiKiertotalousosaamista konepajoille
Aloituspäivä10.5.2021
Lopetuspäivä30.4.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTanja Brask
KuvausKiertotalouden koulutuspilotit tarjoavat konkreettisia kiertotalouteen liittyviä koulutussisältöjä 2. asteen ammattillisiin oppilaitoksiin ja jatkuvaan oppimiseen. Hanke kehittää konepajateollisuuden pk-yritysten resurssitehokkuutta. Pk-yritysten henkilöstölle suunnattu, työpaikalla ja työn ohessa toteutettava koulutusmalli tukee koko työyhteisön oppimista ja kannustaa yrityksen toimintatapojen arviointiin ja kehittämiseen. Hankkeessa kehitettävät työkalut edistävät ja helpottavat vähähiilisten ja resurssitehokkaiden toimintatapojen käyttöönottoa yrityksissä. Tällä voidaan saavuttaa nopeita vähennyksiä materiaalin- ja energiankulutukseen sekä päästöihin. Hyödyntämällä hankkeessa kehitettäviä työkaluja työpaikkatehtävinä osana ammatillista peruskoulutusta, voidaan tukea työssäoppimispaikkoina toimivia pk-yrityksiä niiden toiminnan resurssitehokkuuden seurannassa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Hankkeen tuotosten ja tulosten pohjalta suunnitellaan paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, joka tulee osaksi alan koulutustarjontaa sekä nuorille että aikuisopiskelijoille.
KehittämistarveAlihankintayrityksissä ei ole kattavasti käytäntöjä materiaali- ja hyödykevirtojen seurantaan ja siten tarvittavaa aineistoa tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaan. Vähähiilisen kiertotalouden merkitys tulee jatkossa entisestään korostumaan, joten osaamisen kehittäminen tukee koko toimialan kilpailukykyä.
ToimenpiteetHankkeessa kehitetään konepajateollisuuden pk-yrityksille suunnattu 1) malli ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin 2) työkalu resurssitehokkaiden käytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen sekä 3) koulutus, jolla lisätään henkilöstön kiertotalousosaamista sekä kannustetaan työpaikan käytäntöjen kehittämiseen em. työkalujen avulla. Koulutus ja työkalut pilotoidaan 6-10 alihankintayrityksessä. Pilotoinnissa testataan erilaisia koulutuksen toteutustapoja. Työkaluja testataan osana Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) kone- ja tuotantotekniikan alan työssäoppimista.
TuloksetHankkeessa kehitetään konepajateollisuuden pk-yrityksille suunnattu 1) malli ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin 2) työkalu resurssitehokkaiden käytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen sekä 3) koulutus, jolla lisätään henkilöstön kiertotalousosaamista sekä kannustetaan työpaikan käytäntöjen kehittämiseen em. työkalujen avulla. Koulutus ja työkalut pilotoidaan 6-10 alihankintayrityksessä. Pilotoinnissa testataan erilaisia koulutuksen toteutustapoja. Työkaluja testataan osana Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) kone- ja tuotantotekniikan alan työssäoppimista. Hankkeessa kerätään palautetta opiskelijoilta ja työssäoppimispaikoilta. Koulutuksen ja työkalujen soveltamisen pohjalta suunnitellaan paikallisesti tarjottava tutkinnonosa Sakkyn kone- ja tuotantotekniikan ammatilliseen koulutukseen.
KumppanitHankkeen toteuttamisesta vastaa Sakky, jota Sitra rahoittaa. Sakky toteuttaa koulutuspilotin yhdessä Savonia-amk:n kanssa.
RahoittajaSäätiöt