Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiMission Positive Handprint
Aloituspäivä1.9.2021
Lopetuspäivä31.8.2023
www-sivuthttps://missionpositivehandprint.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHannaleena Uhlbäck-Ropponen
KuvausHankkeen tavoitteena on tukea ravitsemisalan yritysten muutoskyvykkyyttä kestävän kehityksen merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa ja asiakkaiden arvomaailmassa. Hankkeessa tuetaan yritysten valmiuksia sekä toteuttaa että saada hyötyä kestävän kehityksen mukaisista toimenpiteistä. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

1. Tukea yritysten muutoskyvykkyyttä, tunnistaa tulevaisuuden trendejä, parantaa asiakasymmärrystä ja löytää keinoja kääntää tunnistettuja muutostekijöitä kannattavaksi liiketoiminnaksi proaktiivisesti yritystoimintaa suunnaten ja monipuolistaen.

2. Tukea ravitsemisalan yritysten vihreää siirtymää tarjoamalla konkreettista tukea ja käytännön ratkaisuja mm. tekemään elinkaariarviointia, laskemaan hiilijalanjälkeä sekä vähentämään hävikkiä hyödyntäen olemassa olevia kotimaisia ja kansainvälisiä ratkaisuja.

3. Auttaa ravitsemisalan yrityksiä huomioimaan kestävän ravitsemuksen näkökulmat palvelujen suunnittelussa

4. Nivoa kestävyyttä edistävät toimenpiteet aiempaa tehokkaampaan ja asiakaslähtöiseen kuluttajaviestintään, jolloin toimenpiteistä saadaan myös markkinahyöty.

5. Luoda yhteiskehittämisen menetelmillä uusia ratkaisuja

6. Verkottaa yrityksiä keskenään ja mahdollistaa vertaisoppiminen erilaisista käytännön kokemuksista sekä tiedon siirtyminen kokeneemmilta aloittelijoille mentoroinnin kautta.
KehittämistarveHankkeella edistetään ravitsemisalan yritysten muutoskyvykkyyttä ja ekologisten toimintatapojen omaksumista vihreässä siirtymässä. Hankkeelle on selkeä tarve Pohjois-Savossa, missä yritykset eivät ole vielä juurikaan omaksuneet kestäviä ja ekologisia toimintatapoja ja etenkään niiden läpinäkyvää viestintää kuluttajille. Edelläkävijyys vihreässä siirtymässä ja siitä viestiminen tuovat markkinaetua, kun etenkin ympäristö- ja terveystietoiset kuluttajat valitsevat palveluja näiden mukaisesti.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020